Vekillikten İstifa Edildikten Sonra Gelen Tebligatı İade Etmek

Vekil olunan dosyadan istifa edilmesine rağmen vekile gelen tebligat usule aykırıdır. Böyle bir durumda vekil bir dilekçe ile tebligatı iade ederek durumu açıklamalıdır.


NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KANALI İLE

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO:

KONUSU                               : Ek karara ilişkin tebligatın ……………ADINA VEKİLLİK GÖREVİMİZİN SONA ERMİŞ OLMASI NEDENİ İLE iadesi hakkında.

 AÇIKLAMALAR                 :

     

                                  Yukarıda dosya numarası belirtilen Sayın Mahkemeniz dosyanızda sanık …………… adına vekilliğimiz dilekçemiz ekinde de sunduğumuz üzere, ……….Noterliği’nin …………. tarih ve ………… yevmiye numaralı istifanamesi ile vekillikten istifa etmiş bulunmamız nedeniyle sona ermiş ve istifamız ilgili sanığa tebliğ edilmiştir. Söz konusu istifaname tebliğ şerhini de ihtiva etmektedir.

                                   Açıklanan bu nedenle Sayın Mahkemenizce tarafımıza gönderilen ve sehven tebliğ alınmış bulunan ek karara ilişkin tebligat tarafımızca iade edilmekte olup, sanığa bizzat tebliğini saygılarımla arz ve talep ederim……………

Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Eki:1- Ek karara ilişkin tebligat.

       2-

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.