Vekillikten İstifa Edildikten Sonra Gelen Tebligatı İade Etmek

Vekil olunan dosyadan istifa edilmesine rağmen vekile gelen tebligat usule aykırıdır. Böyle bir durumda vekil bir dilekçe ile tebligatı iade ederek durumu açıklamalıdır.


NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KANALI İLE

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

KONUSU                               : Ek karara ilişkin tebligatın ……………ADINA VEKİLLİK GÖREVİMİZİN SONA ERMİŞ OLMASI NEDENİ İLE iadesi hakkında.

AÇIKLAMALAR                 :

Yukarıda dosya numarası belirtilen Sayın Mahkemeniz dosyanızda sanık …………… adına vekilliğimiz dilekçemiz ekinde de sunduğumuz üzere, ……….Noterliği’nin …………. tarih ve ………… yevmiye numaralı istifanamesi ile vekillikten istifa etmiş bulunmamız nedeniyle sona ermiş ve istifamız ilgili sanığa tebliğ edilmiştir. Söz konusu istifaname tebliğ şerhini de ihtiva etmektedir.

Açıklanan bu nedenle Sayın Mahkemenizce tarafımıza gönderilen ve sehven tebliğ alınmış bulunan ek karara ilişkin tebligat tarafımızca iade edilmekte olup, sanığa bizzat tebliğini saygılarımla arz ve talep ederim……………

Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Eki:1- Ek karara ilişkin tebligat.

2-

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.