Vekilin yetkisine dayanarak yaptığı satış sözleşmesi geçerlidir

Ara 23, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Vekilin yetkisine dayanarak yaptığı satış sözleşmesi geçerlidir. Bu satış sözleşmesinin iptal edilmesi söz konusu olamaz.

Yargıtay’ın bu konuya dair açıklaması şu şekildedir:

Davacı, dava dışı annesi Z.C.’ye verdiği vekâletname ile murisine ait Arifbey mahallesi 32, 15 ve 17 parsel ile Şahirkurucay köyündeki 312, 213 ve 162 parsellerdeki hissesini davalı K.C.’ye İskilip Noterliğinde düzenlenen 10.1.1983 tarihli satış vaadi sözleşmesi gereğince vekili olan annesi Z.C.’ce satışının vaat edildiğini, gerçekte sade ce Şahirkurucay köyündeki taşınmazların satış parasını aldığını, Arifbey mahallesindeki taşınmazların satışa konu olmadığını, sonradan annesini vekillikten azlettiğini, konusu yapılmayan ve aslında da satılmayan ancak vekâletnamedeki yetkiye istinaden muvazaalı olarak temlik işleminin yapıldığını ileri sürerek, 10.1.1983 tarihli İskilip Noterliğinde düzenlenen satış vaadi sözleşmesinin Arifbey mahallesi 32, 15 ve 17 parsellere ilişkin satışların ve işbu senedin iptaline karar verilmesini istemiş, 6.4.1990 tarihli dilekçesiyle vekili olan annesi Z.C.’yi davaya davalı olarak dahil etmiştir.

Davalı, K.C. davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davacının kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı K.C. tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalılardan Z.C.’ye vermiş olduğu 13.2.1980 tarihli Bolu 2. Noterliğinde düzenlenen vekâletnamesinde Arifbey mahallesindeki taşınmazlarda bulunan hissesini de satmak üzere yetki verdiği vekâletnameden açıkça anlaşılmaktadır. Bu vekâletnamenin hile ile alındığına ve diğer davalı K.C.’nin hileye iştirak ettiğine dair hiçbir delil mevcut değildir. Bu nedenle vekilin, yetkisine dayanarak yapmış olduğu satış vaadi sözleşmesi geçerlidir. Davacı ancak vekâlet hükümleri gereğince vekilinden hesap isteyebilir. Bu nedenle mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde satış vaadi sözleşmesinin iptaline karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 23.12.1991 T. 7818 E. 11668 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.