Vekilin yetki sınırlarını incelemeden yapılan kira sözleşmesinde kiraya verene husumet yöneltilemez

Ara 27, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: Vekilin yetki sınırlarını incelemeden onunla, tapu siciline yazılması koşulu ile kira sözleşmesi yapan yararına bir hak doğmuş olmadığından, kiraya veren müvekkile karşı açılan sicile kayıt davası reddolonur.

Vekilin vekâletnamesinde açıkça yetkili kılınmış olmadıkça müvekkilin taşınmaz malını hiçbir hak ile takyit etmesi mümkün değildi. Üçüncü kişiler vekâletnameyi inceleyerek sözleşmeyi yapmış olmadıkça iyi niyete dayanmayacaklarına göre, bu yetki bulunup bulunmadığı incelenmeden ve verilmiş olmamasına rağmen sözleşmiş olan kimse, müvekkile karşı vekile yaptığı sözleşmenin bu şartının yerine getirilmesini isteyemez.

Gerçekten, bir kira sözleşmesinin sicille yazılmış olması sonradan satın alacak kimselere karşı ileri sürülebildiğine göre aynî haklara benzeyen mülkiyeti sınırlayıcı bir sonuç doğurur. Böyle bir sınırlamanın müvekkilin yetkisi olmadan yapılmış olmasının benimsendiği kanun koyucunun amacından da anlaşılmaktadır. O halde, yetkisiz vekil tarafından yapılmış bulunan sözleşme uyarınca açılan davanın reddedilmemiş olması usul ve kanuna aykırıdır Hükmün BOZULMASINA oyçokluğu ile karar verildi (Y. 4. HD. 22.12.1964. T. 1963/15566 E. 6310 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.