Vekilin kendisine verilen vekâlet görevinin dışına çıkmasının yasal dayanağı yoktur

Oca 3, 2021 | Vekalet Sözleşmesi

Vekilin kendisine verilen vekâlet görevinin dışına çıkmasının yasal dayanağı yoktur:

Dava, vekâlet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı pay oranın da iptal ve tescil istemine ilişkindir.

Davalı R.T., davanın reddini savunmuştur. Öteki davalı D. ise davayı kabul etmiştir. Diğer davalıların yokluğunda yargılama yapılmıştır.

Mahkemece, karar yerinde yazılı olan gerekçe ile vekil hakkındaki davanın reddine, D. hakkındaki davanın da kabulüne karar verilmiştir.

Hemen belirtmek gerekir ki, davacı F.T. ile vekil olan davalı R.T. ve öteki davalılar kardeştir. Dosyada mevcut 24.2.1978 tarih ve 02993 sayılı düzenleme genel vekâletname ile vekâlet veren F.T.’nin “… murisin A.T.’den bana ve öteki mirasçılara intikal eden Muğla ili Fethiye ilçesi hudutları dahilindeki taşınmaz mallardan hisseme düşen kısmını adıma intikal ve tescil ettirmeğe, bunun için şüyuun izalesine, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete kalbine…” salahiyetli olmak üzere R.T.’ye vekil tayin ettiği açıkça anlaşılmaktadır.

O halde, vekil R.T.’nin kendisine verilen bu vekâlet görevinin dışına çıkarak davacı adına da taksim yapması ve hisse birleştirmesi kendisi adına kayıt oluşturmasının yasal bir dayanağı yoktur. Nitekim, davalı D.T. tarafından verilen 26.10.1987 tarihli dilekçedeki kabul beyanında bir olguyu doğrulamaktadır.

Bu durumda, davalı vekil R.T.’nin vekâlet görevini kötüye kullandığı kanıtlanmış olmakla, bu davalıya yönelik olarak açılan davanın da kabulü gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek reddi doğru değildir.

Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA oybirliği ile karar verildi (Y. 1. HD. 10.6.1991 T. 4339 E. 7595 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.