Vekil, vekil sıfatıyla sattığı taşınmaz bedelini, müvekkiline ödemelidir

Ara 28, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: Vekil, vekil sıfatıyla sattığı taşınmaz bedelini, müvekkiline ödemelidir.

Davacı, murisi N.E.’nin davalıya vekâletname verdiğini, davalının bu vekâleti kötüye kullanarak murise ait 5 arsa ve 1 daireyi muvazaalı olarak 3. kişilere sattığını, satış tutarını davacıya ödemediğini ileri sürerek, davalının elde ettiği 11.000.000 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, taşınmazların rayiç bedeller üzerinden satıldığını, satışın gerçek olduğunu ve satış tutarını da N.’nin karısı M.’ye verdiğini, davanın yersiz olduğundan reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalının davacının murisinin vekili sıfatıyla 3. kişiye sattığı taşınmazların tapu kayıtlarının iptali için davacının açtığı davada, davacının payına isabet eden 4.875.000 TL’yi satış bedelini davacı dosyaya 14.3.1989 tarihinde yatırmıştır. Böylece bu miktar parayı davalı vekilin 3. kişiden davacı adına satış bedeli olarak aldığı anlaşılmaktadır. Vekil bu yönden davacıya hesap vermekle yükümlüdür.

Davalı da 31.12.1985 tarihli bir makbuzla bu parayı murisin eşi olan M.’ye ödediğini savunmuş ise de; satış bedelini murise ödemekle yükümlü olan davalının, bu şekildeki ödemesi murise dolayısıyla mirasçı olan davacıyı bağlamaz. Çünkü murisin eşine ödeme yapılması için bir talimatı bulunduğu iddia ve ispat edilememiştir.

Bu nedenle davalı, murisin eşine ödemede bulunmuş olsa dahi murise ve dolayısıyla davacı mirasçıya karşı borcundan kurtulmuş sayılmaz. Davanın konusu satış bedeli ile ilgili olduğuna göre, davacı tarafından sonradan davanın konusunun değiştirildiği de söylenemez. Bu nedenlerle, davacının 3. kişiye ödemek zorunda kaldığı satış bedelinin davalı vekilden tahsiline karar vermek gerekirken davanın yazılı gerekçe ile reddi usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASI NA karar verildi (Y. 13. HD, 17.12.1992 8937 E. 9850 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.