Vekil, vekalet ücreti ve masraf dışında, tahsil ettiği miktarı müvekkile iade ile yükümlüdür

Ara 28, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: Vekil, vekalet ücreti ve masraf dışında, tahsil ettiği miktarı müvekkile iade ile yükümlüdür.

Davacı, iş kazası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davası sonucunda kendisini vekil olarak temsil eden davalı avukatın tahsil ettiği paradan fazla kesinti yaparak ödediği iddiası ile eksik ödenen bedelin tahsilini talep etmiştir.

Davalı ise tahsil ettiği paradan vekalet ücretini mahsup ederek bakiyesini de ödediğinden bahisle davanın reddini savunmuştur.

Davanın temeli vekillik sözleşmesidir. (BK. 386. md.) Vekil müvekkilin talebi üzerine yapmış olduğu işin hesabını vermeye ve bu cihetten dolayı her ne nam ile olursa olsun almış olduğu şeyi müvekkile tediyeye mecburdur. (BK. 392. md.)

Davada davacı, davalının kendisine eksik ödeme yaptığı iddiasına dayandığına göre, davalı vekil, davacı adına kaç lira tahsil edildiği, bu miktardan neye yönelik hangi oranda kesinti yaptığı ve davacıya ne kadar ödeme yaptığını açıkça belirtmesi ve kanıtlaması gerekir.

Davalının, vekil olarak davacı adına açtığı dava sonucunda dava dışı şirketten 101.320.00.TL tahsil ettiği, mahkeme ve icra vekalet ücreti ile masraf olarak 26.323.00.TL mahsup ettiği ve kalan 74.927.00.TL’ dan da 45.000.00.TL’ yi davacıya ödediği dosya kapsamı ile sabittir. Davalı, tahsil edip elinde kalan 29.997.00.TL’yi da davacıya ödediği iddiasını ispat edecek delil sunamamış, bu yöndeki savunmasını kanıtlayamamıştır. Ne var ki, davalı, delilleri arasında “her türlü delil” diyerek yemin deliline de dayandığından, mahkemece; davalıya, davacıya yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan, hükmün BOZULMASINA, karar verildi. (Y. 13.HD. 06.07.2011 – 3191 E./11128 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.