Vekil Edenin Açacağı Para Borcu Alacağı Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Ara 29, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Vekil aldığı şeyleri zimmetinde kalan paraları iade etmediği takdirde açılacak davada davacının ikametgahı mahkemesi yetkilidir.

Davacı, motorsikletinin satılması için davalıyı vekil atadığını, satış parasını ödemediğinden söz ederek aynen iadesine ve 30.000 TL’si bedelinin ödetilmesine karar verilmesine istemiştir.

Davalı, ikametgahının ve akdin ifa yerinin Nevşehir olduğunu, davaya bakmaya Kozaklı mahkemesinin yetkili bulunmadığını savunmuştur.

Mahkeme; davalının ikametgahının ve sözleşmenin düzenlendiği yerin Nevşehirli olması nedeni ile, yetkisizliğine karar vermiştir. Karar davacı yanca temyiz olunmuştur. İleri sürülen maddi ve hukuki olguları nitelemek hâkimin doğrudan görevi gereğidir (HUMK, m. 76).

Usul yasası sözleşmeden doğan davalar için iki özel yetki kuralı getirilmiştir (HUMK, m. 10). Buradaki sözleşmeden amaç, konusu malvarlığı (mamelek), olan Borçlar Hukukuna ilişkin sözleşmelerdir. Örneğin satış, karz, hizmet, kira, istisna ve vekâlet sözleşmesinden doğan davalar gibi… Yanların, sözleşmelerin yerine getirileceği yer hakkında açık ve örtülü isteğinin anlaşılmadığı hallerde sözleşmenin yerine getirileceği yer, BK m. 73’e göre belirlenir. Buna göre; davanın konusu sözleşmeden doğan bir para borcu olup da sözleşme de aksi kararlaştırılmamış ise; bu para borcu alacaklının ödeme zamanındaki ikametgahında ödenir.

Diğer bir anlatımla, bu para borcunun yerine getirileceği yer alacaklının ikametgahıdır. BK. m. 73/1 hükmü götürülecek yönü alacaklının ikametgahında ödenecek borçlar içindir. Bu durumda, alacaklı bu para borcunun ödenmesi için (borcun yerine getirileceği yer olan) kendi ikametgahinda dava açabilir.

Davacının, motorsikletinin satılması için davalıyı vekil atadığı, vekâlet sözleşmesi hükümlerince, davalıdan hesap istediği kuşku götürmeyecek biçimde açıktır. Öyleyse yanlar arasında uyuşmazlık vekâlet sözleşmesinden doğan alacağa ilişkindir. Borçlar Yasasının, 392. maddesi hükmü uyarınca “vekil, her ne nam ile olursa olsun almış olduğu şeyi ve zimmetinde kalan parayı, müvekkiline ödemeye mecburdur” vekilin bu yükümünü yerine getireceği yer hakkında yanlar arasında özel bir anlaşma yapılmamıştır.

Motorsikletin davalı vekil tarafından başkasına satılıp teslim edildiği, bu nedenle davacının motorsikletin aynen geri verilmesine ilişkin istemi de imkânsız hale geldiğine göre uyuşmazlık vekilin, müvekkiline ödeme zorunluğunda kaldığı para borcunun ödeme yerinin neresi olacağında toplanmaktadır. Öyleyse az yukarda belirlenen hukuki anlatımların ışığı altında HUMK. m. 10. ve Borçlar Yasasının 73/1 m. lerinin buyruğuna göre davanın, davacının ikametgâhı olan Kozaklı Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmasında usule ve yasaya aykırılık olmadığından duraksama yoktur.

Mahkemenin, açıklanan maddi ve hukuki olgu ve bulguları yanlış yorumlayarak yetki yönünden davanın reddine karar verilmesi usule ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 23.2.1982 T. 1150 E. 1249 K.).

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.