Vekaletname Düzenlenmiş Olması Avukatın Dava Açmak Zorunda Olduğu Anlamına Gelmez

Vekaletname Düzenlenmiş Olması Avukatın Dava Açmak Zorunda Olduğu Anlamına Gelmez

TBB Disiplin Kurulu, 19.12.2008 günlü, E.2008/359, K.2008/495 sayılı karan “Disiplin kovuşturmasına konu olayda taraflar arasında açılacak iş davası ile ilgili bir yazılı sözleşme yoktur. Genel hükümlere göre bir akdin oluşumunu gösterecek karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları da kanıtlanmış değildir. Zira şikayetçi, avukatın 1.000,00 TL istediğini, kendisinin ise 400,00 TL masraf verdiğini, davayı şikayetimin açacağmı bildirdiği halde, şikayetli, şikayetçinin 1.000,00 TL getirmediği takdirde davasının açılmayacağını bildirdiğini savunmaktadır.

Öte yandan 400,00 TL ödenmiş ise bunu, şimdilik bu miktarın ödenmesiyle davanın açılacağı yolunda zımni kabul anlamında yorumlamak düşünülebilirse de bu iddiayı kanıtlayacak herhangi bir delil de dosyada bulunmamaktadır. HUMK’nun 288. maddesine göre bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi yenilenmesi ertelenmesi, itfası, ikrarı amacıyla yapılan hukuki işlemlerin değeri 400,00 TL’yi geçtiği takdirde yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur. 400,00 TL’yi geçmeyen hukuki işlemlerin tanıkla ispatı mümkün iken, akdin oluşmasmı gösterebilecek ve icabın zımnen kabulüne karine oluşturabilecek 400,00 TL’yi geçmeyen ödeme iddiası tanıkla da ispatlanamamış, hiçbir tanık paranın ödendiğini bildirmemiş, dolayısıyla bu
husus da kanıtlanmamıştır.

Sadece vekalet vermek tek yanlı bir işlem olup taraflar arasında bir akdin oluştuğunu göstermez. Bu bakımdan şikayetçinin iş davasının şikayetli tarafından açılıp yürütüleceği konusunda taraflar arasmda oluşmuş bir akdin varlığı kanıtlanmadığından, şikayetlinin dava açmamış olması disiplin suçunu oluşturmamaktadır”

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.