Vekaletname Düzenlenmiş Olması Avukatın Dava Açmak Zorunda Olduğu Anlamına Gelmez

Mar 6, 2020 | Tanım & Denemeler & Tarihçe

Vekaletname Düzenlenmiş Olması Avukatın Dava Açmak Zorunda Olduğu Anlamına Gelmez

TBB Disiplin Kurulu, 19.12.2008 günlü, E.2008/359, K.2008/495 sayılı karan “Disiplin kovuşturmasına konu olayda taraflar arasında açılacak iş davası ile ilgili bir yazılı sözleşme yoktur. Genel hükümlere göre bir akdin oluşumunu gösterecek karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları da kanıtlanmış değildir. Zira şikayetçi, avukatın 1.000,00 TL istediğini, kendisinin ise 400,00 TL masraf verdiğini, davayı şikayetimin açacağmı bildirdiği halde, şikayetli, şikayetçinin 1.000,00 TL getirmediği takdirde davasının açılmayacağını bildirdiğini savunmaktadır.

Öte yandan 400,00 TL ödenmiş ise bunu, şimdilik bu miktarın ödenmesiyle davanın açılacağı yolunda zımni kabul anlamında yorumlamak düşünülebilirse de bu iddiayı kanıtlayacak herhangi bir delil de dosyada bulunmamaktadır. HUMK’nun 288. maddesine göre bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi yenilenmesi ertelenmesi, itfası, ikrarı amacıyla yapılan hukuki işlemlerin değeri 400,00 TL’yi geçtiği takdirde yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur. 400,00 TL’yi geçmeyen hukuki işlemlerin tanıkla ispatı mümkün iken, akdin oluşmasmı gösterebilecek ve icabın zımnen kabulüne karine oluşturabilecek 400,00 TL’yi geçmeyen ödeme iddiası tanıkla da ispatlanamamış, hiçbir tanık paranın ödendiğini bildirmemiş, dolayısıyla bu
husus da kanıtlanmamıştır.

Sadece vekalet vermek tek yanlı bir işlem olup taraflar arasında bir akdin oluştuğunu göstermez. Bu bakımdan şikayetçinin iş davasının şikayetli tarafından açılıp yürütüleceği konusunda taraflar arasmda oluşmuş bir akdin varlığı kanıtlanmadığından, şikayetlinin dava açmamış olması disiplin suçunu oluşturmamaktadır”

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vekaletname Düzenlenmiş Olması Avukatın Dava Açmak Zorunda Olduğu Anlamına Gelmez

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.