Vekaletin Kötüye Kullanılıp Kullanılmadığı Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanmalıdır

Oca 2, 2021 | Vekalet Sözleşmesi

Davalıların iyiniyetli olup olmadıkları kuşkuya yer vermeyecek biçimde saptanmalıdır.

Davacı, üvey oğlu olan davalılardan A.’ya verdiği genel vekâletnameyle adı geçenin kayden maliki bulunduğu taşınmazını, diğer davalı vekilin bacanağı olan …’ye temlik ettiğini onun da yakın akrabası olan B.’ye sattığını, davalıların el ve işbirliği içerisinde bulunduklarını ileri sürerek iptal ve tescil istemiştir.

Davalılar İ. ve B. iyiniyetli olduklarını savunmuşlardır.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş ise de, sav ve savunma üzerinde yeterince durulmamıştır. Davalıların iyiniyetli mi yoksa vekille el ve işbirliği içinde mi oldukları gereği gibi araştırılmamıştır. O halde, sav ve savunma üzerinde yeterince durulmalı bu konuda yanların gösterecekleri tüm deliller toplanmalı, ayrıntılı biçimde incelenmeli, davalıların iyiniyetli olup olmadıkları kuşkuya yer vermeyecek biçimde saptanmalı, gerekirse taşınmazın temlik tarihinde akit tablosundaki değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Açıklanan şekilde bir araştırma ve soruşturma yapılmadan, yazılı biçimde ret kararı verilmesi doğru değildir. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 1. HD. 18.11.1991 T. 9218 E. 13227 K.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.