Vekaletin Kasten Kötüye Kullanılması Durumunda 3. Kişi Kötüniyetli İse Ne Olur?

Ara 31, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Vekaletin Kasten Kötüye Kullanılması Durumunda 3. Kişi Kötüniyetli İse Ne Olur? Böyle bir durumda vekil eden tapu iptal ve tescili isteyebilir. Gelin Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu kararı inceleyelim:

Borçlar Kanununun gerek temsile, gerekse vekâlet akdine ilişkin hükümlerinden anlaşılacağı üzere; vekâleten temsil yetkisi kural olarak vekâlet verenin yararına kullanılmalıdır. Eğer vekil vekâletnameye dayalı temsil yetkisini kasten vekâlet verenin zararına, kendisinin ya da düşünce birliği yaptığı anlaşılan başka birinin yararına kullandığı takdirde yapılan işlem temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalmış olsa bile vekâ let vereni (temsil olunanı bağlamaz. Böyle bir davranışıyla vekil, vekâlet görevini kötü ye kullanmakta, yetkisini kötüye kullandığını bilerek vekil ile sözleşme yapan da hakkı kötüye kullanan kişi durumuna düşmektedir. Nitekim Federal Mahkeme, bu gibi durumlarda sözleşmenin, MK’nın 2. maddesi uyarınca temsil olunanı bağlamayacağını ifade etmiş, (Esasen, age, sh. 256); Hukuk Genel Kurulunun kararlarında da öğretiye ve Federal Mahkeme kararlarına gidilmesi öngörülmüştür. (Hukuk Genel kurulunun 13.2.1974 tarih 524/103; 1274 18.9.1991 tarih 308/418 sayılı kararları için Bkz. Yargıtay Kararları Dergisi Eylül 1975, sayı 9 Ocak 1992, sayı 1).

Öte yandan, MK’nın 932. maddesine göre; ayni bir hak tapu siciline yolsuz olarak kayıt edilmiş ise; bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi, bu tescile dayanamaz. Yolsuz tescil haksız ve sonuç doğurmayan (lüzum ifade etmeyen) hukuki bir tasarruf gereğince yapılan tescildir.

Somut olayda, vekil N., bulunduğu yöre itibariyle tahkikine dahi gerek görülmeden değeri hakkında Mahkemenin yaklaşık olarak bilgi sahibi olabileceği 25732 m”lik taşınmazdaki müvekkiline ait 1/3 payı, ilk el durumundaki Y.G. 30.3.1988 tarihinde çok düşük bir bedelle sözü edilen kişinin iade-i ferağından tapu kaydına kendi üzerine almıştır. O halde, önceki temliki işlemlerin, gerçekleştiriliş biçimleri itibariyle vekâletin kötüye kullanılarak yapılmış yolsuz tescil niteliğini taşıdıkları ortadadır.

Toplanan delillere göre de; yargılama sırasında davaya konu payı edinen diğer davalının da işbu davanın varlığını bile, bile edinmede bulunduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla, yukarıda değinilen ilkeler ve olgular gözetilerek, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere reddedilmesi isabetsizdir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan neden lerden ötürü BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi. (İlgili Yargıtay kararının tam metni)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.