Vekalet Yetkisinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

İSTEMDE BULUNAN       :

ADRESİ                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Vekaleti Kötüye Kullanmadan doğan zararın tazmini davası

AÇIKLAMALAR                  :

1-Müvekkil basiretli bir iş adamı olarak ….. yılından itibaren İstanbul Karadeniz Metal Şirketinin sahibi olarak metal işinde faaliyet göstermektedir. Müvekkil yanında çalışan ve aynı zamanda kardeşi olan 02-12-2016 tarihinde, kendisinin bulunmadığı zamanlarda şirket işlerinin aksamaması ve çalışanlarının mağdur olmaması için  37875 yevmiye nolu vekaletname ile hesaplarında işlem yapabilmesi için vekil olarak tayin etmiştir.

……. ise abisinin kendisine işlerini idame ettirmesi ve şirket çalışanlarını zarara uğratmamak amacıyla vermiş olduğu bu vekaletnamenin kendisine ssağladığı hakları kötüye kullanmış ve 30-06-2017 tarihinde müvekkile ait Garanti Bankası …. Şubesindeki hesaptan 1milyon çekmiş ve çekmiş olduğu bu parayı vekaletname amacına aykırı olarak kullanarak kendi hesabına aktarmış ve 30-05 -2017 tarihinde de ….. çekerek kendi hesabına aktarmıştır.

2- Vekalet ilişkisi büyük oranda taraflar arasındaki güven ilişkisine dayanan bir sözleşme türüdür.Nitekim Kanunkoyucu  TBK md.506/2’ye göre; vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekalet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. Vekil, vekil edenin daima yararına ve çıkarına hareket etme, vekil edeni zararlandırıcı, onun iradesine aykırı eylem ve işlemlerden kaçınma yükümlülüğü altındadır. Yani vekil, vekil edene karşı vekaleten yaptığı her işlemde sorumludur. Diyerek söz konusu ilişkinin mahiyetini belirtmiştir.

3-Ne var ki Vekil sıfatına haiz olan ………; kendısıne yüklenen bu sorumlulukları dikkate almamış vekaletnameyı amacına uygun olarak ve vekil edenin haklı menfaatlerini gözeterek sadakat ve özenle yürütmemiş bilakis Vekil eden Müvekkilim Babür…………..zarara uğrayacağını bile bile kasten kendi hesabına para aktarmış ve haksız kazanç elde etmiştir.

3-Her ne kadar vekil olan …………….. dilediği miktarda para çekme yetkisi verilmiş olsa bile vekilin Müvekkilim …………kardeşi olması ve aynı zamanda yanında çalışan biri olması itibariyle vekaletname verilmesinin amacının işlerin aksamaması ve çalışanların mağdur olmaması olduğunu bildiği aşikardır.

4-Vekalet sözleşmesinin kendisine yüklemiş olduğu yükümlülükleri açık bir biçimde ihlal eden ve TBK.mad 504-505 ve 506 ile  MK.mad.2 ye aykırı hareket ederek kasıtlı olarak hesabına para aktaran ve aktarmış olduğu bu parayı vekil edenin işleri için kullanmayıp kendi çıkarları için kullanan Halil Kalafatoğlu açıkça kendisine iyiniyet ile verilmiş olan Veklaetnameyi Kötüye kullanmıştır.Bu husus ilgili Yargıtay kararlarında da kabul edilmiştir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

HUKUKİ NEDENLER       : İlgili Yasa Hükümleri

HUKUKİ DELİLLLER      : ……. TARİHLİ KİRA SÖZLEŞMESİ, ………..TARİHLİ KİRA ÖDENDİĞİNE DAİR BANKA DEKONTLARI,……… Belediyesi Zabıta Birimlerince tutulan tutanak.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda izah edilen ve Sayın Mahkemenizin re’sen

dikkate alacağı nedenlerle, müvekkilimin kira bedelini yatırabileceği bir ödeme yerinin

tespitine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini

müvekkilim adına saygıyla talep ederim.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.