Anasayfa » DİLEKÇELER » Avukatlık Ücreti Sözleşmesi Örneği

Avukatlık Ücreti Sözleşmesi Örneği

Avukatlık Ücreti Sözleşme Örneği


AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKAT                                  : Adı, Soyadı (TC:  ),Adresi

İŞ SAHİBİ                                 : Adı, Soyadı (TC:  ),Adresi

İŞİN TÜRÜ NİTELİĞİ        :

MÜDDEABİH                          :

PEŞİN ALINAN ÜCRET      :

PEŞİN ALINAN MASRAF   :

Yukarıda ad ve adresleri yazılı avukat ile iş sahibi arasında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla bir ücret sözleşmesi düzenlenmiştir.

Buna göre :

Madde 1– Avukat, iş sahibinin yukarıda vasıf ve mahiyeti yazılı işini takip edecek; işin takibi [ hak ve alacağın tahsili ] için gereken bütün işlemleri mesleki sorumluluğu altında sonuna kadar yürütecektir. Avukat, işi bizzat takip edebileceği gibi, başka bir Avukatı veya Avukatları dahi tevkil yada teşrik yoluyla işin takibine iştirak ettirebilecektir. Ancak, bunun için iş sahibinden ek bir ücret istemeyecektir.

Madde 2– Taraflar, takibe konu olan bu işten dolayı vekile .  Lira ….. Avukatlık ücreti ödenmesini kararlaştırmışlardır. Bu meblağın  lirası peşin ödenmiştir. Mütebaki ücret ise, davanın ( ve takibin) sonunda ödenecektir.

Bu dava ve takiple ilgili olarak, Mahkeme [ ve İcra Dairelerince ] hükmedilecek maktu ve nisbi [ oransal ] ücret-i vekâletin de Avukata aidiyetini taraflar kabul etmişlerdir. Dava ve takibin kanun yolu aşamaları ve gerektiğinde murafaası ayrıca ücrete tabi…….. dir.

Madde 3– İşin takibinin gerektirdiği (dolaylı-dolaysız) her türlü giderler iş sahibine aittir. Bu giderler iş sahibinden peşin alır. Karşı taraftan tahsil olunacak meblağdan vekilin kararlaştırılan ücreti (ve varsa vekilin iş sahibi adına yaptığı masraflar ) öncelikle mahsup edilir. İş sahibi birden fazla ise; ücret ve masraflardan dolayı Avukata karşı sorumlulukları müşterek ve müteselsildir.

Madde 4– İş sahibi, ( Avukatın yazılı muvafakati olmaksızın) sulh, ibra, tek taraflı feragat, karşı tarafla haricen anlaşarak feragat, vekili azil ya da başka bir suretle dava ve takibin devamına ve iş bu akdin fiilen ve hukuken sonuçlanmasına engel olursa, Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ücretin tamamı ile müddeabih üzerinden yasal vekâlet ücretinin tutarını da talebe hak kazanır.

Madde 5– İşbu ücret sözleşmesinden doğacak her türlü ihtilaflarda (….. ) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.    

Avukat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      İş Sahibi

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi