Vekalet Sözleşmesini İspat İçin Tanık Dinlenebilir Mi?

Ara 23, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Vekâlet sözleşmesinin varlığı tanıkla kanıtlanamaz. Vekalet sözleşmesinin varlığının ne şekilde ispatlanabileceğini bu yazımızda sizlerle paylaştık.

Yargıtay vekalet sözleşmesinin ispatında tanık kullanılamayacağını şu şekilde açıklamıştır:

Davacı, inşaat mühendisi olup, davalıya ait otelin inşaatında teknik ve proje sorumlulukları yanında binanın temel hafriyatından anahtar teslimine kadar geçecek süre içerisinde yapılan bütün hizmetlerinin karşılığında davalıdan alacaklı olduğunu ileri sürerek 13.280.000 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, 11.483.000 TL’nin dava tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının, davalıya ait inşaattaki malzemeleri ve işçileri davalının vekili sıfatı ile temin ettiğine ve inşaatı vekil sifatı ile davalı namına yaptırıp ikmal ettiğine dair yazılı bir vekâlet anlaşması mevcut değildir. Davalı bu konudaki bir anlaşmanın varlığını kabul etmemiş ve bu hususta tanık dinlenmesine de muvafakat etmemiştir. Buna rağmen Mahkemece bu konuda tanık dinlenmesi ve tanık sözlerine değer verilecek binanın maliyet değeri üzerinden %6 oranında vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.

Ne var ki taraflar arasında bu hususta vekâlet akdi ilişkisi kurulmamış olsa bile, Borçlar Kanununun 410. ve izleyen maddeleri hükümleri gereğince vekâleti olmadan başkası hesabına ve yararına iş yapan kimse icabına göre zaruri ve faydalı bilumum masraflarını talep edebileceği gibi bu iş dolayısıyla Hakimin takdir edeceği zararı dahi iş sahibi ödemekle yükümlüdür.

Tarafların ibraz ettikleri belgelere ve dinlenen tanık sözlerine göre davacının da bu inşaat dolayısıyla bir kısım bağlantılara girdiği, malzemeler temin ettiği anlaşılmaktadır. Davacının bu nedenle bir emek sarf ettiğinin kabulü gerekir. Ancak ne var ki bu bir vekâlet akdi ilişkisinden değil, başkası yararına iş görmekten, dolayı yapıldığı için asgari bir ücrete hükmedilmesi gerekir.

Davalı da bir kısım belgeler ibraz etmiştir. Öyle ise davacının ve davalının, binanın yapılıp bitirilmesi için ne oranda işçilik ve malzeme temini için çalıştıkları uzman bilirkişi aracılığı ile mevcut deliller de nazara alınarak tespit edilmeli ve davalının bu yönden davacıya ne miktar asgari bir ücret ödemesi gerektiği hakkaniyete uygun bir biçimde ve gerekçeleri de gösterilmek suretiyle saptanmalıdır. Böyle yapılmayıp da, taraflar arasında maliyetin %6’sı üzerinden vekâlet ilişkisi kurulmuş gibi hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün BO ZULMASINA karar verildi. (Y. 13. HD. 11.3.1991 T. 687 E. 2776 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.