Vekalet sözleşmesinden doğan bütün davalar beş yıllık zamanaşımı süresine bağlıdır

Ara 29, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: Vekâlet sözleşmesinden doğan bütün davalar beş yıllık zamanaşımı süresine bağlıdır. Zamanaşımı, alacağın ivedi (muaccel) olduğu tarihten başlar.

Davacılar, murislerinden kalan taşınmazlarını vekâleten satan ve satış bedellerini ödemeyen davalıdan, toplam 2.300.000 lira alacağın tahsilini istemişlerdir.

Davalı mahkemenin yetkisiz olduğunu, olayda zamanaşımının gerçekleştiğini, satış bedellerinin davacılara muhtelif şekillerde ödendiğini, borcu olmadığını savunmuştur.

Mahkemece, davalının belli bir mahkemeyi yetkili olarak göstermediğinden yetki itirazı reddedilmiş, davanın 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu kabul edilip davalı yanca bildirilen ödemelerin borç karşılığı olduğunu gösterir nitelikte bulunmadığı da açıklanarak vekâleten yapılan satıştan davalının aldığı toplam 2.300.000 liranın kendisinden tahsiline karar verilmiştir.

Kararı davalı temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

Davacılar ile davalı arasındaki ilişki vekâlet sözleşmesine dayanmaktadır. Borçlar Kanunu (değişik) md. 126/4 gereğince vekâlet akdinden doğan bütün davalar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Borçlar Kanunu madde 128’e göre zamanaşımı, alacağın muaccel olduğu zamandan başlar. Davalı savunmasında vekâlet akdi gereğince davacıların taşınmazlarını en son Ekim – 1977’de sattığını öne sürmüştür. Gerçekten, mahkemece getirtilen tapu kayıtlarından ve resmi senet örneklerinden, davalının vekil olarak taşınmazları 12.7.1973-9.3.1974-31.7.1974-25.5.1977 ve 14.10.1977 tarihlerinden sattığı ve parasını aldığı anlaşılmaktadır. Vekâlet görevini yerine getiren davalının müvekkillerine (olayda davacılara) karşı bu suretle hesap verme borcu doğmuştur.

O halde mahkemece, vekil olarak davalının borcunun muaccel olduğu tarih ile dava tarihine göre 5 yılık zamanaşımı süresinin geçmiş olup olmadığı saptanarak zamanaşımı def’inin karara bağlanması gerekirken, 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması suretiyle davalının zamanaşımı savunmasının reddi yasaya aykırıdır. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

Bozma nedenine göre davalının ödeme def’ine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Davalının sair itirazlarının reddine, ödeme def’ine ilişkin itirazlarının ince lenmesine gerek bulunmadığına ve ikinci bentte gösterilen nedenlere kararın davalı yararına (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi (Y. 13. HD. 23.6.1986 T. 1986/260 E. 1986/3657 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.