Vekalet Nasıl İptal Edilir? Vekaleti Sonlandırma Süreci

VEKÂLET İLİŞKİSİNİ SONLANDIRAN SEBEPLER

Vekil eden ile vekil arasındaki vekâlet ilişkisi, aşağıda sıralanan sebeplerle sona erer:

Vekilin Vekâletten Çekilmesi

Vekil, tek taraflı bir irade beyanı ile vekillikten çekilebilir (İstifa edebilir).

Ancak, vekil ile vekil eden (müvekkil) arasındaki vekâlet görevi, çekilmenin vekil edene tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder (HMK. md. 82/1).

Çekilme durumunda vekil eden davasını bizzat ya da tutacağı başka bir vekille takip ettirmez ise, “Taraf Yokluğu Durumunda Uygulanacak Hükümler” e göre işlem yapılır (HMK. md. 77/4).

Esasen bu hususlar çekilme dilekçesinin tebliği ile birlikte ihtarlı olarak vekil edene bildirilir (HMK. md. 82/3).

Dikkatten kaçırmayalım ki, sırf taraf Avukatının istifası nedeniyle yargılama başka bir güne bırakılamaz (HMK. md. 77/4).

Vekilin İşten Çıkarılması Ya da Yasaklanması

Vekil olan, meslekten ve işten çıkarılır, yasaklanır ya da geçici olarak mesleğini icra edemez konuma gelirse, vekâlet görevi son bulur. Böyle bir durumda, kanuni süreler, dosyaların devir ve teslimine kadar işlemez. Ancak bu süre üç ayı geçemez (Av. Kn. md. 42).

Böyle durumlarda, Avukatın bağlı bulunduğu Baro başkanı, talep üzerine ya da ilgili tarafın muvafakati ile geçici olarak işleri takip etmek için bir Avukat tayin eder, mahkemeyi ve ilgili yerleri bilgilendirir.

Vekilin Azledilmesi

Vekil eden, haklı bir sebeple vekilini azledebilir, vekâlet ilişkisini tek taraflı irade beyanıyla sonlandırabilir.

Azledilme durumunda vekil eden, davasını kendi takip etmez ya da iki hafta içinde başka bir vekil tutmaz ise “Taraf Yokluğu Durumunda Uygulanacak Hükümlere”e göre işlem yapılır md. 83).

Avukatın azli, yargılamanın başka bir güne bırakılmasına gerekçe yapılamaz ve sırf bu sebeple duruşma ertelemesi olmaz (HMK. md. 77/4).

Ölüm, İflâs ve Vekâlet Ehliyetini Kaybetme

Ölüm, iflas ya da ehliyet kaybı hali, vekâlet ilişkisini sonlandırmış olur. (BK. md. 513).

Sonuç olarak; bu yazımızda sizlere “verilen vekaletin ne şekilde sona ereceğini” ele almış olduk. Vereceğiniz vekaletname sizin adınıza avukatınıza geniş yetkiler tanıdığı gibi sadece dava açma yetkisi de tanıyabilir. Vekalet vereceğiniz avukatın bu nedenle alanında uzman olması; örneğin bir boşanma davası için deneyimli bir boşanma avukatı olması önemlidir. Bu hususa dikkat ederek süreci ele almanızı öneririz.

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 11:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.