Vekalet Nasıl İptal Edilir? Vekaleti Sonlandırma Süreci

Kas 14, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

VEKÂLET İLİŞKİSİNİ SONLANDIRAN SEBEPLER

Vekil eden ile vekil arasındaki vekâlet ilişkisi, aşağıda sıralanan sebeplerle sona erer:

Vekilin Vekâletten Çekilmesi

Vekil, tek taraflı bir irade beyanı ile vekillikten çekilebilir (İstifa edebilir).

Ancak, vekil ile vekil eden (müvekkil) arasındaki vekâlet görevi, çekilmenin vekil edene tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder (HMK. md. 82/1).

Çekilme durumunda vekil eden davasını bizzat ya da tutacağı başka bir vekille takip ettirmez ise, “Taraf Yokluğu Durumunda Uygulanacak Hükümler” e göre işlem yapılır (HMK. md. 77/4).

Esasen bu hususlar çekilme dilekçesinin tebliği ile birlikte ihtarlı olarak vekil edene bildirilir (HMK. md. 82/3).

Dikkatten kaçırmayalım ki, sırf taraf Avukatının istifası nedeniyle yargılama başka bir güne bırakılamaz (HMK. md. 77/4).

Vekilin İşten Çıkarılması Ya da Yasaklanması

Vekil olan, meslekten ve işten çıkarılır, yasaklanır ya da geçici olarak mesleğini icra edemez konuma gelirse, vekâlet görevi son bulur. Böyle bir durumda, kanuni süreler, dosyaların devir ve teslimine kadar işlemez. Ancak bu süre üç ayı geçemez (Av. Kn. md. 42).

Böyle durumlarda, Avukatın bağlı bulunduğu Baro başkanı, talep üzerine ya da ilgili tarafın muvafakati ile geçici olarak işleri takip etmek için bir Avukat tayin eder, mahkemeyi ve ilgili yerleri bilgilendirir.

Vekilin Azledilmesi

Vekil eden, haklı bir sebeple vekilini azledebilir, vekâlet ilişkisini tek taraflı irade beyanıyla sonlandırabilir.

Azledilme durumunda vekil eden, davasını kendi takip etmez ya da iki hafta içinde başka bir vekil tutmaz ise “Taraf Yokluğu Durumunda Uygulanacak Hükümlere”e göre işlem yapılır md. 83).

Avukatın azli, yargılamanın başka bir güne bırakılmasına gerekçe yapılamaz ve sırf bu sebeple duruşma ertelemesi olmaz (HMK. md. 77/4).

Ölüm, İflâs ve Vekâlet Ehliyetini Kaybetme

Ölüm, iflas ya da ehliyet kaybı hali, vekâlet ilişkisini sonlandırmış olur. (BK. md. 513).

Sonuç olarak; bu yazımızda sizlere “verilen vekaletin ne şekilde sona ereceğini” ele almış olduk. Vereceğiniz vekaletname sizin adınıza avukatınıza geniş yetkiler tanıdığı gibi sadece dava açma yetkisi de tanıyabilir. Vekalet vereceğiniz avukatın bu nedenle alanında uzman olması; örneğin bir boşanma davası için deneyimli bir boşanma avukatı olması önemlidir. Bu hususa dikkat ederek süreci ele almanızı öneririz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.