Bir Sayfa Seçin

Vekalet Nasıl İptal Edilir? Vekaleti Sonlandırma Süreci


VEKÂLET İLİŞKİSİNİ SONLANDIRAN SEBEPLER

Vekil eden ile vekil arasındaki vekâlet ilişkisi, aşağıda sıralanan sebeplerle sona erer:

Vekilin Vekâletten Çekilmesi

Vekil, tek taraflı bir irade beyanı ile vekillikten çekilebilir (İstifa edebilir).

Ancak, vekil ile vekil eden (müvekkil) arasındaki vekâlet görevi, çekilmenin vekil edene tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder (HMK. md. 82/1).

Çekilme durumunda vekil eden davasını bizzat ya da tutacağı başka bir vekille takip ettirmez ise, “Taraf Yokluğu Durumunda Uygulanacak Hükümler” e göre işlem yapılır (HMK. md. 77/4).

Esasen bu hususlar çekilme dilekçesinin tebliği ile birlikte ihtarlı olarak vekil edene bildirilir (HMK. md. 82/3).

Dikkatten kaçırmayalım ki, sırf taraf Avukatının istifası nedeniyle yargılama başka bir güne bırakılamaz (HMK. md. 77/4).

Vekilin İşten Çıkarılması Ya da Yasaklanması

Vekil olan, meslekten ve işten çıkarılır, yasaklanır ya da geçici olarak mesleğini icra edemez konuma gelirse, vekâlet görevi son bulur. Böyle bir durumda, kanuni süreler, dosyaların devir ve teslimine kadar işlemez. Ancak bu süre üç ayı geçemez (Av. Kn. md. 42).

Böyle durumlarda, Avukatın bağlı bulunduğu Baro başkanı, talep üzerine ya da ilgili tarafın muvafakati ile geçici olarak işleri takip etmek için bir Avukat tayin eder, mahkemeyi ve ilgili yerleri bilgilendirir.

Vekilin Azledilmesi

Vekil eden, haklı bir sebeple vekilini azledebilir, vekâlet ilişkisini tek taraflı irade beyanıyla sonlandırabilir.

Azledilme durumunda vekil eden, davasını kendi takip etmez ya da iki hafta içinde başka bir vekil tutmaz ise “Taraf Yokluğu Durumunda Uygulanacak Hükümlere”e göre işlem yapılır md. 83).

Avukatın azli, yargılamanın başka bir güne bırakılmasına gerekçe yapılamaz ve sırf bu sebeple duruşma ertelemesi olmaz (HMK. md. 77/4).

Ölüm, İflâs ve Vekâlet Ehliyetini Kaybetme

Ölüm, iflas ya da ehliyet kaybı hali, vekâlet ilişkisini sonlandırmış olur. (BK. md. 513).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız