VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Vasiyetnamenin iptali istemimizdir.

AÇIKLAMALAR:

 • Miras bırakan ….. ……tarihinde vefat etmiştir. Geriye mirasçı olarak müvekkilim de kalmıştır.
 • Davalı, miras bırakanın taşınmaz ve aracını …. Tarihli vasiyetname ile kendisine bıraktığını iddia ederek, Sulh Hukuk Mahkemesi ……esas sayılı dosyası ile vasiyetnamenin açılması isteminde bulunmuştur.
 • Müvekkil, anılan dosyadan kendisine gönderilen tebligatla birlikte haberdar olmuştur.
 • Davalının miras bırakan tarafından hazırlandığı iddia edilen vasiyetname, kanunun aradığı şekil şartlarını taşımamaktadır ve iptali gerekmektedir.
 • Öte yandan miras bırakanın okum ayazması olmadığı da bilinen bir gerçektir. Anılan belge, memur huzurunda hazırlanmadığı gibi belge içeriğinin de kendisine okunduğuna ilişkin tanık imzaları da yoktur.
 • Yukarıda arz ettiğimiz gibi, kanunun hiçbir şekil şartını taşımayan vasiyetin iptali gerekmektedir.

DELİLLER:

 • … tarihli vasiyetname
 • Sulh Hukuk Mahkemesi ….esas sayılı dosya
 • Mirasçılık belgesi
 • Tanık (isim ve adresleri bilahare bildirilecektir.)
 • Bilirkişi incelemesi
 • İsticvap ve yemin
 • Her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: MK, HMK, SAİR MEVZUAT

SONUÇ VE İSTEM: yukarıda arz ve izahına çalıştığımız nedenlerden dolayı, … tarihli vasiyetnamenin iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. Saygılarımla.

Av. Saim İNCEKAŞ

Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi (1)

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.