Vasiyet Alacaklısının Koruma Önlemi Talebi Dilekçesi

Vasiyet Alacaklısının Koruma Önlemi Talebi Dilekçesi

…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI

:

VEKİLİ

:

Adres girilmemiş

DAVALI

:

DAVA KONUSU

:

… koruma önleminin alınması istemidir.

AÇIKLAMALAR

:

1-Mirasbırakan … ‘nın … tarihinde gerçekleşen ölümüyle,  … tarihinde vasiyet açılmıştır.

(EK-1- Nüfus kaydı) (EK-2- Vasiyetname)

2-Vasiyet alacaklısı olan davacı, vasiyet borcunun yerine getirilmesinden önce birtakım tedbirlerin alınmasını istemektedir. Kendisi,  … hakkını elde edemeyeceğine dair kuşku duymaktadır ve kuşkusu inandırıcı sebeplere dayanmaktadır. Şöyle ki: … .

(EK-3- Vakanın dayanağı deliller)

3-Bu sebeplerin yanı sıra diğer mirasçılardan güvence istemiş olmasına rağmen, kendisine herhangi bir güvence de verilmemiştir.

4-Bu sebeplerle vasiyet alacaklısının … şeklinde koruma önlemleri alınması isteminde bulunma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER

:

M.K md. 633/2 ve sair hukuki mevzuat.

DELİLLER

:

1- Nüfus kaydı,

2- …  tarihli vasiyetname,

3- Vakanın dayanağı deliller ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM

:

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile vasiyet alacaklısı lehine … koruma önlemi alınmasına ve uygulanmasına,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Son düzenleme tarihi 26 Mayıs 2020 15:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.