Vasiyet Alacaklısının Koruma Önlemi Talebi Dilekçesi

May 26, 2020 | Ailenin Korunması

Vasiyet Alacaklısının Koruma Önlemi Talebi Dilekçesi

…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI

:

 

VEKİLİ

:

 

Adres girilmemiş

DAVALI

:

 

DAVA KONUSU

:

… koruma önleminin alınması istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR

:

1-Mirasbırakan … ‘nın … tarihinde gerçekleşen ölümüyle,  … tarihinde vasiyet açılmıştır.

(EK-1- Nüfus kaydı) (EK-2- Vasiyetname)

2-Vasiyet alacaklısı olan davacı, vasiyet borcunun yerine getirilmesinden önce birtakım tedbirlerin alınmasını istemektedir. Kendisi,  … hakkını elde edemeyeceğine dair kuşku duymaktadır ve kuşkusu inandırıcı sebeplere dayanmaktadır. Şöyle ki: … .

(EK-3- Vakanın dayanağı deliller)

3-Bu sebeplerin yanı sıra diğer mirasçılardan güvence istemiş olmasına rağmen, kendisine herhangi bir güvence de verilmemiştir.

4-Bu sebeplerle vasiyet alacaklısının … şeklinde koruma önlemleri alınması isteminde bulunma zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER

:

M.K md. 633/2 ve sair hukuki mevzuat.

 

DELİLLER

:

1- Nüfus kaydı,

2- …  tarihli vasiyetname,

3- Vakanın dayanağı deliller ve diğer her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM

:

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile vasiyet alacaklısı lehine … koruma önlemi alınmasına ve uygulanmasına,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.