Vasinin Kat Karşılığı Sözleşme İçin Yetki Talebi

Vasinin Kat Karşılığı Sözleşme İçin Yetki Talebi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO                  :

DAVACI/VASİ:

VEKİLİ:

MAHCUR:

KONU                                   : Müvekkilin Vasisi olduğu babasının …  hissesi için kat karşılığı inşaat sözleşmesi  yapmak için yetki talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

1- Muris babamdan bana, kardeşime ve mahcur babama ……… ili ……….. ilçesi ……….. Mahallesi ……..sokakta kain tapunun ……….. ada, …….. parsel sayılı taşınmaz intikal etmiştir. Bu taşınmazın 1/4 hissesi babam  ……….. ,  kalan kısmı ise kardeşime ve bana isabet etmiştir. Bu yerdeki mevcut yapıda annemle birlikte ikamet etmekteyim. Ancak zamanla konut eskimiş ve kullanımı zorlaşmıştır. Çevredeki bütün binalar yenilenmiş bize ait bina sokaktaki nadir eski binalardandır. Yenilenmesi bizim için de , annem içinde karlı olacaktır.

2- Çevrede inşaat yapan müteahhitlerden …………. ile görüşerek sözlü olarak anlaştık. Bu anlaşmayı taslak olarak dilekçe ekinde sunuyorum. (EK-1) Ancak annemin payı yönünden Yüce Mahkemenin izni gerekmektedir.

Dilekçe ekinde taslak olarak yapılacak yapının mimari projesi mevcuttur. (EK-1)

Müteahhit  ile yapılacak paylaşımı gösterir taslakta dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-2)

İş bu yönde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılabilmesi için annem …………….. 1/4 hissesi yönünden Yüce Mahkemenin dosyadan evvelce vasi atanmam nedeniyle tarafıma yetki verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda arz ve izah edilen bütün sebepler muvacehesinde,

kısıtlı adayı ……….’e oğlu …………’in vasi olarak atanması ile birlikte  İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yakacık mahallesi, …… pafta, …….. ada, ….parselde kısıtlı adına kayıtlı ½ pay hakkında vasiye Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapma YETKİSİNİN verilmesini,

saygı ile bilvekale arz ve talep ederim.

Dosyaya sunduğumuz mimari proje , yapılacak inşaattaki daire dağılımını gösterir çizelge ve taslak sözleşme doğrultusunda evvelce vasi olarak tarafıma sözleşme yapılabilmesi için yetki verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

DAVACI VASİ VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 15 Temmuz 2020 12:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.