Vasinin Dava Açma İzni Dilekçe Örneği

ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                 :

DAVALI                  : Hasımsız

DAVA KONUSU     : Husumete izin verilmesi

AÇIKLAMALAR      :

1-Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/2019 gün ve E. 2018/…, K. 2019/…sayılı kararı ile kısıtlı ………….’nın vasisi bulunmaktayım. Kısıtlı lehine Ankara 21. İdare Mahkemesinde açılan 2019/….E. sayılı ……. işleminin iptali davasında kısıtlıyı temsil edebilmek için husumete izin verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

2-Talebim Türk Medeni Kanununun 462. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan hususa yönelik olup, husumete izin verilmesi kısıtlının menfaatine uygun olacaktır. Bundan dolayı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                  : Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER: TMK. 462/8 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Ankara 21.İdare Mahkemesinde görülmekte olan ……. işleminin iptali davasında, kısıtlının vasisi olarak kısıtlıyı temsil edebilmem için gerekli olan husumete izin verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.03.05.2019

DAVACI

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 00:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.