Vasinin Dava Açma İzni Dilekçe Örneği

ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                 :

DAVALI                  : Hasımsız

DAVA KONUSU     : Husumete izin verilmesi

AÇIKLAMALAR      :

1-Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/2019 gün ve E. 2018/…, K. 2019/…sayılı kararı ile kısıtlı ………….’nın vasisi bulunmaktayım. Kısıtlı lehine Ankara 21. İdare Mahkemesinde açılan 2019/….E. sayılı ……. işleminin iptali davasında kısıtlıyı temsil edebilmek için husumete izin verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

2-Talebim Türk Medeni Kanununun 462. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan hususa yönelik olup, husumete izin verilmesi kısıtlının menfaatine uygun olacaktır. Bundan dolayı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                  : Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER: TMK. 462/8 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Ankara 21.İdare Mahkemesinde görülmekte olan ……. işleminin iptali davasında, kısıtlının vasisi olarak kısıtlıyı temsil edebilmem için gerekli olan husumete izin verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.03.05.2019

                                                          

DAVACI

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.