Vasinin Dava Açma İzni Dilekçe Örneği

May 16, 2019 | Vasi-Kişiler Hukuku Avukatlığı

ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                 :

DAVALI                  : Hasımsız

DAVA KONUSU     : Husumete izin verilmesi

AÇIKLAMALAR      :

1-Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/2019 gün ve E. 2018/…, K. 2019/…sayılı kararı ile kısıtlı ………….’nın vasisi bulunmaktayım. Kısıtlı lehine Adana … İdare Mahkemesinde açılan … sayılı ……. işleminin iptali davasında kısıtlıyı temsil edebilmek için husumete izin verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

2- Talebim Türk Medeni Kanununun 462. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan hususa yönelik olup, husumete izin verilmesi kısıtlının menfaatine uygun olacaktır. Bundan dolayı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER: TMK. 462/8 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Adana … İdare Mahkemesinde görülmekte olan ……. işleminin iptali davasında, kısıtlının vasisi olarak kısıtlıyı temsil edebilmem için gerekli olan husumete izin verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Vasi Husumete İzin Dilekçesi(AİHM Başvurusu İçin İzin)

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

DAVALI: Hasımsız

DAVA KONUSU: Husumete izin verilmesi

AÇIKLAMALAR:

1- Mahkemenizi … karar sayılı kararı ile ceza infaz kurumunda bulunan eşim …’e vasi atanmış bulunmaktayım.

Vasisi olduğum eşime verilen ceza kararının Y…………Karar  numaralı kararı ile onanması ve sonrasında kesinleşmesinden sonra  iş bu Ülkemizdeki İç hukuk yollarının tüketilmesine dair son merci Anayasa mahkemesine ….. tarihli dilekçe ile  ……….. başvuru numarası ile Bireysel Başvuru yapmıştır. (EK:1)

Anayasa Mahkemesi iş bu başvuru hakkında …. tarihinde adil yargılanma hakkı kapsamında hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, adil yargılanma hakkı kapsamında savunma için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma hakkının, adil yargılanma hakkı kapsamında tanık dinletme ve sorgulama hakkını, adil yargılanma hakkı kapsamında silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkesinin, adil yargılanma hakkı kapsamında bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkının, adil yargılanma hakkı kapsamında makul sürede yargılanma hakkının, mahkumiyete bağlı tutma yönünden tutukluluk süresinin makul olmaması, mahkumiyete bağlı tutma yönünde sulh ceza hakimliklerinin  yapısı, mahkumiyete bağlı tutma yönünden tutuklamanın hukuki olmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin, eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddialarının açıkça hukuki dayanaktan olması ve tutukluluk süresinin makul olmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve gevenliği hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarının başvuru yollalarının tüketilmemesi nedeni  KABUL EDİLMEZ OLDUĞUNA karar verilmiş ve söz konusu karar tarafımıza …… tarihinde tebliğ edilmiştir.(EK-2)

Böylece soruşturma, kovuşturma, Bölge Adliye Mahkemesi , Yargıtay ve son olarak Anayasa Mahkemesine  yaptığı başvurular sonuçsuz kalmış ve ülkemizdeki iç hukuk yolları tüketildiğinden …….tarihine kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmamız gerekmektedir.

………  adına yapılacak AİHM başvurusunda vasisi olarak hükümlüyü temsil edebilmem için husumete izin ve AİHM başvurusunu yapması için Av………..’a yetki verebilmem için talepte bulunma zarureti hâsıl olmuştur.

Talebim Türk Medeni Kanununun 462. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan hususa yönelik olup, husumete izin verilmesi kısıtlının menfaatine uygun olacaktır. Bundan dolayı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER :MK. 462/8 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, vasisi olduğum … adına yapılacak AİHM başvurusunda vasisi olarak hükümlüyü temsil edebilmem için husumete izin ve AİHM başvurusunu yapması için Av …’a yetki verebilmem için gerekli olan verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank