Vasinin azli dilekçe örneği

…  SAYIN HAKİMLİĞİNE
DAVACI:
VEKİLİ: Adres girilmemiş
DAVALI:
DAVA KONUSU:Vasinin azline karar verilmesi talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR:1-Davalı,  … Mahkemesinin … sayılı kararıyla …  tarihinde davacı’ya vasi olarak tayin edilmiştir. (EK-1- Vesayet dosyası)  2-Davacı müvekkil …  sebebiyle vesayet altındadır; davalı ise vasisidir. Vasi, … yıldır’nın vasiliğini sürdürmektedir. Ancak son yıllarda, davacı müvekkilin yararını zedeleyecek nitelikte güven sarsıcı davranışlarda bulunmaktadır. Şöyle ki: … . (EK-2- Bilirkişi incelemesi) (EK-3- Tanık). 3-Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen, durumda hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu sebeple, iş bu azil talebinde bulunmak zarureti doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 483.
DELİLLER:1- Vesayet dosyası, 2- Bilirkişi incelemesi, 3- Tanıklar ve diğer her türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 1-Davanın kabulü ile vasi’in vasilik görevinden azline, 2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.
DAVACI VEKİLİ
Avukat
EK :
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Vesayet dosyası,

Son düzenleme tarihi 16 Kasım 2020 09:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.