Bir Sayfa Seçin

Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi

Vasilik Süresinin Uzatımı


Mahkeme tarafından bir kişiye vasi atanabilir. Vasi ataması sınırlı bir süre ile yapılır. Eğer bu süre sona ermişse ve vasi atanan kişinin halen vasi ihtiyacı bulunmakta ise vasilik süresinin uzatılması gündeme gelecektir.

Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi -1-


X SULH HUKUK MAHKEMESİ

 SAYIN HÂKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ ‘NE

DOSYA NO:

TALEPTE BULUNAN

VASİ                      : 

KISITLI                : 

KONU                   :Vasilik süresinin uzatımı talebimizdir.

AÇIKLAMALAR     :

Kısıtlı X kardeşim olup, şu an X T Tipi Kapalı cezaevinde hükümlüdür.

Bu nedenle hukuki işlemlerini (AVUKAT TUTMA, VEKALETNAME VERME, resmi kurum ve kuruluşlarda hak ve menfaatlerini koruma) takip etme ehliyetinden yoksundur.

Sayın Mahkemenizce daha önce verilen karar doğrultusunda ve dosya kapsamında yer alan belgelerden de anlaşılacağı üzere daha önce kısıtlıya vasi olarak atanmış idim.

Bu kerre sürenin dolmuş olması nedeniyle;

Sayın Mahkemenizden kardeşimin vasisi olarak hak ve menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerini yapmak üzere tekrar vasilik kararının süresinin 2 yıl daha uzatılmasını saygılarımla arz ve talep etmekteyim.

HUKUKİ DELİLLER:

Nüfus kayıt örneği, faturalar ve vasi kararı

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle kısıtlı adına  işlemlere devam edebilmek için aciliyetle (avukat tutma, vekâletname verme, … vs.) vasilik süresinin uzatılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.              

Vasilik Kararı Süresinin Uzatılmasını Talep Eden Vasi

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

 

Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi -2-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                      :

İSTEMDE BULUNAN                     :

VEKİLİ                                               :   

KONU                                               :Müvekkilin, … vasiliğinin uzatılması ve araç satışı

 izin verilmesi taleplidir.

AÇIKLMALARIMIZ            :

1-Vekil eden *****’un,kardeşi ****** ağır derece mental reterdasyon ve epilepsi hastası olduğunu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığının 21/11/2013 tarihli özürlü sağlık kurulu raporunda da görüldüğü üzere %92 derece özürlü olduğu için sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasının 04.02.2014 tarihli kararı ile vasi olarak atanmıştır.Ayrıca 11.01.2018 tarihinde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğinde yapılan 93874972/*****sayılı değerlendirmede ise IQ düzeyinin (35-49)orta düzeyde MR mental retarde olarak saptanmıştır.

2-Vekil eden TMK.447 gereği kısıtlı olan kardeşini korumak ve kişisel işlerinde yardım etmek ile ilgili olan yükümlülüklerini özenle yerine getirmiştir.Türk Medeni Kanunun ilgili hükümleri gereği vasinin iki yıl için atanması sebebi ile vekil edenin vasiliği sona ermiştir.Aradan geçen zaman sarfında kısıtlının sağlık durumunda herhangi bir düzelme olmamış ve Türk Medeni Kanun madde 456 gereği vekil edenin vasiliğini iki yıl daha uzatma talebimiz hasıl olmuştur.

3-Vekil eden daha öncesinde vasi olarak atandığı kardeşi ******* adına kayıtlı malvarlığı bulunması ve tedavisi için gidip gelmede kullanmak amacı ile  bir araç satın alınmıştır.Söz konusu aracın eskimesi ve sık sık arıza yapması nedeni ile kısıtlının zor durumda kalmasından rahatsız olan vekil eden kısıtlının tedavisine  gidip gelirken ve bakımı ile ilgili işleri yürütürken bu tip sıkıntılar yaşamaması ve bakımını daha iyi şartlar altında gerçekleştirebilmek adına söz konusu aracı satıp yerine kısıtlı yararına daha donanımlı ve uygun  bir araç almak için gerekli izin yetkilerin vekil edene verilmesini vekil eden adına saygıyla  talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM              :Yukarıda açıklanan nedenler ile vekil edenin vasiliğinin iki yıl uzatılmasına karar verilmesini ve vekil edenin ***** adına 5 yıl önce almış  olduğu ford Marka focus model ******** plakalı aracı,kısıtlının ihtiyaçlarını karşılamaması ve kısıtlının yararına daha iyi ve yeni bir araç alınması için gerekli izin ve yetkilerin vekil edene  verilmesini vekaleten  saygılarımızla talep ederiz. tarih

                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ 

Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız