Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi

Vasilik Süresinin Uzatımı


Mahkeme tarafından bir kişiye vasi atanabilir. Vasi ataması sınırlı bir süre ile yapılır. Eğer bu süre sona ermişse ve vasi atanan kişinin halen vasi ihtiyacı bulunmakta ise vasilik süresinin uzatılması gündeme gelecektir.

Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi -1-


X SULH HUKUK MAHKEMESİ

 SAYIN HÂKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ ‘NE

DOSYA NO:

TALEPTE BULUNAN

VASİ                      : 

KISITLI                : 

KONU                   :Vasilik süresinin uzatımı talebimizdir.

AÇIKLAMALAR     :

Kısıtlı X kardeşim olup, şu an X T Tipi Kapalı cezaevinde hükümlüdür.

Bu nedenle hukuki işlemlerini (AVUKAT TUTMA, VEKALETNAME VERME, resmi kurum ve kuruluşlarda hak ve menfaatlerini koruma) takip etme ehliyetinden yoksundur.

Sayın Mahkemenizce daha önce verilen karar doğrultusunda ve dosya kapsamında yer alan belgelerden de anlaşılacağı üzere daha önce kısıtlıya vasi olarak atanmış idim.

Bu kerre sürenin dolmuş olması nedeniyle;

Sayın Mahkemenizden kardeşimin vasisi olarak hak ve menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerini yapmak üzere tekrar vasilik kararının süresinin 2 yıl daha uzatılmasını saygılarımla arz ve talep etmekteyim.

HUKUKİ DELİLLER:

Nüfus kayıt örneği, faturalar ve vasi kararı

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle kısıtlı adına  işlemlere devam edebilmek için aciliyetle (avukat tutma, vekâletname verme, … vs.) vasilik süresinin uzatılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.              

Vasilik Kararı Süresinin Uzatılmasını Talep Eden Vasi

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi -2-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                      :

İSTEMDE BULUNAN                     :

VEKİLİ                                               :   

KONU                                               :Müvekkilin, … vasiliğinin uzatılması ve araç satışı

 izin verilmesi taleplidir.

AÇIKLMALARIMIZ            :

1-Vekil eden *****’un,kardeşi ****** ağır derece mental reterdasyon ve epilepsi hastası olduğunu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığının 21/11/2013 tarihli özürlü sağlık kurulu raporunda da görüldüğü üzere %92 derece özürlü olduğu için sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasının 04.02.2014 tarihli kararı ile vasi olarak atanmıştır.Ayrıca 11.01.2018 tarihinde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi psikiyatri polikliniğinde yapılan 93874972/*****sayılı değerlendirmede ise IQ düzeyinin (35-49)orta düzeyde MR mental retarde olarak saptanmıştır.

2-Vekil eden TMK.447 gereği kısıtlı olan kardeşini korumak ve kişisel işlerinde yardım etmek ile ilgili olan yükümlülüklerini özenle yerine getirmiştir.Türk Medeni Kanunun ilgili hükümleri gereği vasinin iki yıl için atanması sebebi ile vekil edenin vasiliği sona ermiştir.Aradan geçen zaman sarfında kısıtlının sağlık durumunda herhangi bir düzelme olmamış ve Türk Medeni Kanun madde 456 gereği vekil edenin vasiliğini iki yıl daha uzatma talebimiz hasıl olmuştur.

3-Vekil eden daha öncesinde vasi olarak atandığı kardeşi ******* adına kayıtlı malvarlığı bulunması ve tedavisi için gidip gelmede kullanmak amacı ile  bir araç satın alınmıştır.Söz konusu aracın eskimesi ve sık sık arıza yapması nedeni ile kısıtlının zor durumda kalmasından rahatsız olan vekil eden kısıtlının tedavisine  gidip gelirken ve bakımı ile ilgili işleri yürütürken bu tip sıkıntılar yaşamaması ve bakımını daha iyi şartlar altında gerçekleştirebilmek adına söz konusu aracı satıp yerine kısıtlı yararına daha donanımlı ve uygun  bir araç almak için gerekli izin yetkilerin vekil edene verilmesini vekil eden adına saygıyla  talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM              :Yukarıda açıklanan nedenler ile vekil edenin vasiliğinin iki yıl uzatılmasına karar verilmesini ve vekil edenin ***** adına 5 yıl önce almış  olduğu ford Marka focus model ******** plakalı aracı,kısıtlının ihtiyaçlarını karşılamaması ve kısıtlının yararına daha iyi ve yeni bir araç alınması için gerekli izin ve yetkilerin vekil edene  verilmesini vekaleten  saygılarımızla talep ederiz. tarih

                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ 

Vasi Süre Uzatım Dilekçesi

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE                                                     

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                    : Hasımsız

DAVA KONUSU      : Vasilik süresinin uzatılması talebi hakkında.

KENDİSİNE VASİ TAYİNİ EDİLEN:

DOSYA NO : … Sulh Hukuk Mahkemesinin … tarih … sayılı kararı

AÇIKLAMALAR;

… Sulh Hukuk Mahkemesinin … karar sayılı hükmü ile kısıtlı … vasisi olarak müvekkil atanmasına karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunun vasilik görevin süresinin düzenlendiği madde 456 uyarınca” Vasi, kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir.”

Sayın mahkemenizin vasi tayinine ilişkin yaptığı atamanın 2 yıllık süresi 2/12/2017 tarihinde dolmuş ve 03/10/2018 tarihli ek kararıyla 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Mahkemeniz tarafından verilen bu süre de 03/10/2020 tarihinde sona erecektir.

Vesayeti gerektiren şartların ortadan kalkmadığı da göz önünde bulundurulduğunda vasi adına hukuki işlemlerin yapılabilmesi için vasilik süresinin uzatılma zorunluluğu gerekmiş, arz ve izah edilen nedenlerle söz konusu vasilik süresinin uzatılması talebiyle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER :

SONUÇ ve TALEP: Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce resen dikkate alınacak hususlarla;

Müvekkil … Vasisi olarak atandığı … vasilik görevinin uzatılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ederim. tarih

                                                                                                     Davacı Vekili

Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi

Vasi Süre Uzatım Dilekçesi

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

İSTEMDE BULUNAN

VASİ:

VEKİLLERİ:

KISITLI:

KONU: Vasilik süresinin uzatılması istemimizdir.

AÇIKLAMALAR

  1. Müvekkil … mahkemenizin … sayılı ilamı ile … vasi olarak atanmıştır.
  2. Mahkemenizin dosya üzerinden verdiği … tarihli ek karar ile kısıtlı adına müvekkil vasiye, bankalarda işlem yapma yetki ve izni verilmiş idi.
  3. Dosya kapsamında alınan sağlık raporunda da belirtildiği üzere kısıtlı sürekli yardıma muhtaç olup, hastalığı süreklidir.
  4. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Görevin Süresi” başlıklı 456. maddesinde; vasinin, kural olarak iki yıl için atanacağı, vesayet makamının, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabileceği düzenlenmiştir.
  5. Bu nedenlerle vasilik görevini layığıyla yerine getirmekte olan müvekkilimizin, tüm banka işlemlerini yapabilme yetkisini içerir vasilik görevinin uzatılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER   : TMK, HMK, ilgili mevzuat

HUKUKİ DELLİLER     : Mahkemenizin ……………. sayılı dosyası, her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTE: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilin vasilik süresinin uzatılmasına karar verilmesini, müvekkil adına talep ederiz.

Saygılarımızla,.

İstemde Bulunan

Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Babalık davası için çocuğa kayyım atanması dilekçe örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI: DAVALI: Hasımsız. KAYYIM ATANMASI TALEP EDİLEN ÇOCUK : KAYYIM ADAYI …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: