Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi

Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi

Vasilik Süresinin Uzatımı


Mahkeme tarafından bir kişiye vasi atanabilir. Vasi ataması sınırlı bir süre ile yapılır. Eğer bu süre sona ermişse ve vasi atanan kişinin halen vasi ihtiyacı bulunmakta ise vasilik süresinin uzatılması gündeme gelecektir.

Vasilik Süresi Uzatım Dilekçesi


X SULH HUKUK MAHKEMESİ

 SAYIN HÂKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ ‘NE

DOSYA NO:

TALEPTE BULUNAN

VASİ                      : 

KISITLI                : 

KONU                   :Vasilik süresinin uzatımı talebimizdir.

AÇIKLAMALAR     :

Kısıtlı X kardeşim olup, şu an X T Tipi Kapalı cezaevinde hükümlüdür.

Bu nedenle hukuki işlemlerini (AVUKAT TUTMA, VEKALETNAME VERME, resmi kurum ve kuruluşlarda hak ve menfaatlerini koruma) takip etme ehliyetinden yoksundur.

Sayın Mahkemenizce daha önce verilen karar doğrultusunda ve dosya kapsamında yer alan belgelerden de anlaşılacağı üzere daha önce kısıtlıya vasi olarak atanmış idim.

Bu kerre sürenin dolmuş olması nedeniyle;

Sayın Mahkemenizden kardeşimin vasisi olarak hak ve menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerini yapmak üzere tekrar vasilik kararının süresinin 2 yıl daha uzatılmasını saygılarımla arz ve talep etmekteyim.

HUKUKİ DELİLLER:

Nüfus kayıt örneği, faturalar ve vasi kararı

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle kısıtlı adına  işlemlere devam edebilmek için aciliyetle (avukat tutma, vekâletname verme, … vs.) vasilik süresinin uzatılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.              

Vasilik Kararı Süresinin Uzatılmasını Talep Eden Vasi

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ 

bir yorum bırakın