Kısıtlı Adına Araç Alımı Talebinin Reddine İtiraz

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

KARAR NO :

KARAR TARİHİ:

VASİ :

KONU : TALEBİMİZİN REDDİNE İTİRAZ

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda dosya numarası yazılı davada kısıtlının ihtiyacı için alınan aracın süresinin dolduğu aracın masraflarının arttığı, yeni bir araç alınması gerektiğinden bahisle Adana Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmuştuk. Mahkeme bu talebimizi müvekkilin üzerine 3 araç bulunduğundan ve kısıtlının ihtiyacı için değil ÖTV indiriminden faydalanmak için başvuru yapıldığından bahisle reddetmiştir. Biz de bu karara itirazlarımızı bildiriyoruz.

Öncelikle üzerime olan araçlar ticaret amacıyla alınmış kamyonlardır. Gerekirse bu araçların da bilgilerini sunabilirim. Bu araçlar kısıtlının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik araçlar olmadığı gibi bu araçların üzerime olması kısıtlıya tanınan haklara engel teşkil etmemelidir. Ayrıca bu araçlar üzerinden geçinen birçok kişi vardır.

Ayrıca bu araçlar kamyon olduğundan kısıtlının ihtiyacına yönelik değil ticarete yönelik araçlardır. Kısıtlının ağır hasta olması dikkate alındığında tarafımın üzerine araç olması yeni bir araç almamıza engel olmamalıdır. Bu hak kanunda şartları sağlayan her kısıtlıya tanınmıştır.

AMACIMIZ KISITLININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTIR. Mahkemenin bizi burada kötü niyetli algılaması kanun maddesinin ruhuna aykırılık teşkil etmektedir. Şayet kısıtlı hasta olmasa veya kendi işlerini yapabiliyor olsa veya kısıtlının kısıtlılık durumu ortadan kalkmış olsa kötü niyetten bahsedilebilir. Mahkeme bundan önceki araçları sanki başka amaçla kullandığımızı tespit edebilmiş gibi tarafımızı kötü niyetli olarak algılamaktadır. Halbuki kanunlarımızda aslolan iyi niyetin varlığıdır. YANİ KARDEŞİM KISITLI VE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAMIZ İÇİN UYGUN GÖRÜLECEK DAHA AZ MASRAFLI BİR ARACA İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.

Sonuç ve İstem: Yukarıda izah etmeye çalıştığımız nedenlerden ötürü Adana Sulh Hukuk Mahkemesinin kararının kaldırılarak talebimiz doğrultusunda aracın satılmasına ve kısıtlının ihtiyacına yönelik daha az masraf içeren bir aracın alınmasına izin verilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Vasi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir