Vasi Yetki Talebi Dilekçesi

Vasi Yetki Talebi Dilekçesi

X SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

VESAYET ALTINA ALINAN:

VASİ:

KONU: Vesayet altına alınan …… adına kayıtlı taşınmaza ilişkin olmak üzere belirtilecek işlemler için tarafıma yetki verilmesi hakkında.

AÇIKLAMALAR:

  • …… Sulh Hukuk Mahkemesinin …. Esas, …. Karar sayılı ilamıyla …. TCKN’lu ….. , …… tarihinde vesayet altına alınmıştır. Aynı dosyadan yine aynı tarihte kendisine vasi olarak atanmış bulunmaktadır.
  • Yukarıda esas ve karar numarası verilen dosyadan verilen kararda, ……..’ın tahliye olması durumunda vesayetin kendiliğinden ortadan kalkacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak ………. tahliye edilmediğinden kendisine ilişkin vasilik görevim devam etmektedir.
  • Vasi olarak atanmış bulunduğum ….., …. İli, ….. İlçesi, ….. Köyü, …. Ada, .. Parselde kain …… metrekare arsa nitelikli taşınmazın …… metrekarelik hissesine
  • Yukarıda belirtilen taşınmaz ile ilgili olarak vasi sıfatıyla tarafıma belediyedeki ruhsat işlemleri için ve yine aynı taşınmazla ilgili olarak vergi ve harç işlemleri için tarafıma yetki verilmesini Sayın Mahkemenizden isteme zorunluluğum hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP        : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden ötürü …….’a ait olan … İli, … İlçesi, … Köyü, … Ada, .. Parselde kain .. metrekare arsa nitelikli taşınmazın …. metrekarelik hissesi için belediyedeki ruhsat işlemleri, vergi ve harç işlemleri için tarafıma vasi olarak yetki verilmesini Sayın Mahkemenizden Saygılarımla arz ederim.

TALEPTE BULUNAN VASİ

EK: Taşınmaza Ait Tapu Kaydı

Son düzenleme tarihi 17 Nisan 2020 00:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.