Vasi Taşınmaz Satışı İzin Dilekçesi

Vasi Taşınmaz Satışı için nasıl izin alır?

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SATIŞA İZİN TALEBİNDE

BULUNAN  İSTEKLİ          :

DAVALI                                : Hasımsızdır.

KISITLI                                :

KONUSU                              : … hükümlü olan kardeşim … adına babamız …’den kalan mirasın satış ve tescili için yetki verilmesi talebidir.

1- Kardeşim olan …………….. Silivri Cezaevinde hükümlü olarak yatmaktadır. Bu nedenle de mahkemenizde tarafımın, kardeşim …………’e vasi olarak atanmasına ilişkin olarak açmış olunan davada Gaziosmanpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …………………  sayılı kararı ile; tarafım, ………………..’e vasi olarak atanmıştır.

2- Kısıtlı kardeşim …………..’e babamız …………..’in 28/09/2011 tarihinde vefat etmesi üzerine … bağımsız bölümde miras kalan taşınmazın diğer 3 kardeşim ile beraber yasal mirasçısıdır.  Miras kalan taşınmazın kardeşim … kalan hissesini babamın diğer yasal mirasçısı olan kardeşim …………’e satarak ev üzerinde tasarruf yetkisini kendisine devretmek istiyoruz. Bu nedenle kısıtlı kardeşim ………….’in adına kalan yukarıda belirtilen taşınmaz payının vasisi olarak tarafımca satılabilmesi için satışa izin verilmesini istemek zaruretimiz hâsıl olmuştur.

TALEP SONUCU    : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamın kabulü ile vasi olan tarafımın  kısıtlı kardeşim ……….. paylı mülkiyete sahip olduğu … bağımsız bölümdeki  taşınmazını   satabilmem için gerekli iznin verilmesini  sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.                                       

                                      Davacı

Son düzenleme tarihi 8 Ağustos 2020 16:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.