Vasi kat karşılığı sözleşme yetkisi talebi

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’NA

DOSYA NO             :

TALEP EDEN         :

KONU                        : İzin istemidir.

AÇIKLAMA               :

Mahkemenizin yukarıda esas ve karar numarasını vermiş

olduğum kararı ile, kısıtlı oğlum … tarihinde vasi olarak atandım. Buna ilişkin kararı dilekçem ekinde sunuyorum.

2- Kısıtlı oğlum …….. ile, ben ……….., diğer oğlum …………. ve kızım …………’ya, 11/07/2011 tarihinde vefat eden eşim …………..’dan miras kalan Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, …………… mah. …………. ada, ………. parsede bulunan paya ilişkin olarak, ihtiyacımız nedeniyle, Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak istiyoruz. Zira; hali hazırda kısıtlı oğlum da dahil olmak üzere, tüm çocuklarımla beraber oturmakta olduğumuz gece kondu, ihtiyaçlarımızı karşılamamakta, kısıtlı oğlumun üç ayda bir almakta 1.000TL’lik özürlü maaşının dışında da başka bir gelirimiz bulunmamaktadır. İşbu miktar da, özürlü oğlumun ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve büyük maddi sıkıntı yaşamaktayız.

3- Açıklamaya çalıştığım nedenlerle, muris eşimden çocuklarım ve bana miras kalan, yukarıda ada parsel numaralarını belirtmiş olduğum taşınmaza ilişkin olarak, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak ve karşılığında elde edeceğimiz dairelerden birine oturmak ve diğerlerini de kiraya vermek suretiyle ek gelir elde etmek istiyoruz. Bu işlemin yapılması için, elbirliği mülkiyeti halinde bulunan taşınmazımızın tüm malikleri olarak sözleşme yapma zorunluluğumuz bulunmaktadır. İşbu nedenle de; vasisi bulunduğum kısıtlı oğlumun payına ilişkin olarak da, oğlumun hakkına halel getirmeyecek ve diğer malikler olan bizlerle aynı şartlarda olacak şekilde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapabilmek için, sayın mahkemenizden izin isteme zorunluluğum hasıl olmuştur.

İSTEM SONUCU      :                    

Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle, vasisi olduğum oğlum …………’ya (TC:………), vefat eden babası ……….’dan miras kalan … parselde mevcut payına ilişkin olarak, öncelikle halen murisimiz üzerinde bulunan taşınmaz kaydını mirasçılar üzerine intikal ettirebilmem ve akabinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapabilmem için, tarafıma yetki verilmesini, saygıyla isterim.

EK      :

– … Sulh Hukuk Mah. … veraset ilamı

  • … Sulh Hukuk Mah. … vasilik kararı
  • Özürlü sağlık kurulu raporu
  • Tapu fotokopisi

TALEPTE BULUNAN

Vasi kat karşılığı sözleşme yetkisi talebi

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Dosya No :

VASİ:

KONU: İzin ve yetki verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı hakimliğiniz dosyasına … tarihinde vasi olarak atandım.

Annemiz ………………… -intikalen- miras kalan gelen “…………………………… arsa için müteahhitle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak üzere vasisi bulunduğum kardeşim ………………….. adına belirtilen gayrimenkulun kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile satılması, müteahhite tarafımca kısıtlı adına vekalet verebilmek için tarafıma izin ve yetki verilmesine karar verilmesini talep ediyorum.

Ekte sunduğum ………….. yevmiye numaralı onaylı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesindeki proje şartlarına bağlı şekilde inşaat yapılacaktır.

İş bu işlemlerin Aralık ayı başına kadar tamamlanması gerekmekte olup aksi takdirde kat irtifakı sayımız azalacaktır. Bu hususun da göz önüne alınarak gerekli araştırmaların ivedilikle yapılıp kararın tarafıma tebliğini talep ediyorum.

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda açıkladığım ve hakimliğinizce resen göz önüne alınacak hususlarla,

  • Annemizden intikal olan gayrimenkulün kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile satılması ve
  • Müteahhite yapacağı tüm işlemler için  tarafımca kısıtlı adına vekalet verebilmek için tarafıma izin ve yetki verilmesini talep ediyorum .

Vasi

Son düzenleme tarihi 18 Kasım 2020 13:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.