Vasi Değişikliği Dilekçesi

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                           :

VASİ                                       :

VEKİLİ                                    :

VESAYET ALTINA

ALINAN                                 :

KONU                                    : Vasinin değiştirilmesi talebimizden ibarettir.

CEVAPLARIMIZ                   :

Müvekkil vasi ile vesayet altına alınan arasında … Aile Mahkemesi’nin … Sayılı dosya ile boşanma davası açılmıştır. 

Taraflar arasındaki menfaat çatışması nedeniyle … başka bir vasi atanması için … tarihinde tarafımıza yetki verilmiştir. (Ek-1)

Taraflar arasındaki menfaat çatışması nedeniyle kısıtlıyı temsilen yeni bir vasi atanması için Sayın Mahkemenize başvurma zarureti doğmuştur.

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle kısıtlıya yeni bir vasi atanmasını saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Vasi Değişikliği Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN:

KONU: Vasiliğimin  değiştirilmesi hk.

AÇIKLAMALAR:

1-) … Sulh Hukuk Mahkemesinin … sayılı kararı ile, vesayet altına alınmış olan eşim … vasi olarak atandım. İlgili Mahkeme kararı dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulmuştur.

2-) Vasisi  bulunduğum eşim, … suçundan dolayı ceza evinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Eşimin suçunun unsurundan dolayı toplum içinde rahatlıkla hareket edemiyor rahat davranışlar içinde bulunamıyorum. Bununla birlikte islemiş olduğu suç toplum nezdin de ve yasalar nezdinde yüz kızartıcı suçlardan olup bu durum evlilik birliğimizi geriye dönülmez şekilde temelinden sarsmıştır. Açıklamaya çalıştığım sebeplerden dolayı vasisi konumundaki eşimden boşanma kararı almış durumdayım. Ancak ekte de sunmuş olduğum mahkeme kararında da anlaşılacağı üzere eşim … almış olduğu cezadan dolayı yasa gereği vasisi bulunmaktayım. Boşanma davası açabilmem ve boşanma işleminin gerçekleşe bilmesi için vasiliğin değiştirilmesi gerekmektedir. Vasisi bulunduğum eşinim vasisi artık tarafım değil eşimin akrabalarından biri veya mahkemece uygun görülecek biri seçilerek vasi olarak atanması gerekmektedir.

3-) Açıklanan sebepler uyarınca halihazırda mevcut bulunan vasiliğinden dolayı vasiliğin değiştirilmesi için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin … sayılı kararı ve Tanık anlatımları.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  vasiliğin değiştirilme hakkının kullanılması isteminin kabulüne karar verilmesini, saygıyla talep ederiz.

EKLER:

1-) … Sulh hukuk Mahkemesinin … sayılı ilamı

İstem Sahibi

Son düzenleme tarihi 1 Şubat 2021 08:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.