Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyette, evlilik birliğine ilişkin görevler yerine getirilemeyeceği için boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyette, evlilik birliğine ilişkin görevler yerine getirilemeyeceği için boşanma sebebidir

“Mahkemece, davacı kadın tarafından erkeğe yüklenen vakıaların duyumdan ibaret olup kanıtlanmadığı, aksi kabul edilse bile davacının başka bir erkekle Ocak ayından bu yana birlikte yaşadığı ve evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği ve ağır kusurlu olduğu, kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemeyeceği ilkesi dikkate alınarak davasının reddine karar verilmiştir. Davacı kadının davalının kendisine sürekli kavga çıkarıp, hakaret ve küfür ettiği, psikolojik şiddete maruz bıraktığı, sürekli fiziksel şiddet uyguladığı, sabit bir iş ve gelirinin olmadığı ve işlediği bir suçtan dolayı uzun süreli hapis cezası aldığı ve evlilik birliğinin bu sebeple sarsıldığı gerekçesiyle Türk Medeni Kanununun 166. maddesi uyarınca boşanmaya karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı ise iddiaların doğru olmadığını beyanla kendisinin de boşanmak istediğini cevaben bildirmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadın tarafından erkeğe yüklenen sürekli kavga çıkarma, hakaret ve küfür etme, psikolojik şiddete maruz bırakma ve sürekli fiziksel şiddet vakıaları duyuma dayalı olup kanıtlanamamış ise de; davalının kasten öldürme suçundan dolayı uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olduğu, bunun sonucu olarak evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getiremeyeceği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, kadına yüklenen sadakatsizlik vakıası ise dava tarihinden sonra gerçekleşmiş olup, kusur belirlemesine esas alınamaz. Bu durumda davacı kadın dava açmakta haklı olup, evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 22.02.2017, E. 2017/81, K. 2017/1867)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Mart 2020 09:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.