Bir Sayfa Seçin

T.C.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

UZLAŞTIRMA BÜROSU

UZLAŞTIRMA NO  :

DOSYA NO               :

MÜŞTEKİ                 : (T.C.No:)

ŞÜPHELİLER           :

SUÇ                            : TCK Md.

SUÇ TARİHİ : 22/08/2016

Sayın;

… suçundan dolayı  yapmış olduğunuz şikayet üzerine … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yukarıda bilgileri yazılı soruşturma dosyasında  yukarıda yazılı suçun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle; dosyanıza … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uzlaştırmacı olarak atandım.

İşbu görevlendirme gereğince; gönderi ekinde bulunan uzlaşma teklifine dair kararınızı, formdaki; inceleyip üç gün içinde beyanda bulunmak istiyorum; kabul ediyorum; kabul etmiyorum; bölümlerinden birini imzalayarak ve imzanızın yanına isim soy isim yazarak; uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren en geç üç gün içinde tarafıma bildirmeniz gerekmektedir.

Uzlaşma teklifi yapılması neticesinde; -uzlaşma teklifine dair kararınızı bildirme sürenizi ihlal etmeyecek şekilde- tarafımla telefon ile iletişime geçerek uzlaştırmaya dair, işbu bilgilendirme ve uzlaşma teklif formundaki bilgilendirmeye ek CMK 253/4 gereğince; tarafınıza uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararınızı bildirmemeniz halinde, uzlaşma teklifini red etmiş sayılacaksınız. 22/01/2019

Uzlaştırmacı

Sicil No:

İrtibat Telefonu:

Ek: Uzlaşma teklif formu

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi