Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Uzlaşma Nedir? Uzlaşmaya Tabi Suçlar Hangileridir?

Uzlaşma mahkemelerin iş yükünün azaltılması, muhakemelerin hızlandırılması amacıyla ceza hukukuna getirilmiş yeni bir kurumdur. Uzlaşma, mahkemelerde yargılama yapmaksızın cezai uyuşmazlıkların sonlandı- rılmasını sağlar. Bu sayede cezai husumetler çok daha çabuk sonlanabilmektedir.

Uzlaşma bir ceza muhakemesi kurumudur. Bu nedenle fail ve mağdurun, soruşturma veya kovuşturma sı­rasında uzlaşmış olması “soruşturma ve kovuşturma engeli” oluşturur.

Uzlaştırıcının da hakimi ret sebepleri ile reddedilmesi mümkündür (CMK m.22, 23, 253/10).

Uzlaşmaya Tabi Suçlar

Ceza Muhakemesi Kanunumuzda uzlaşmaya tabi suçlar gösterilmiştir (CMK m. 253/1). Bunlar:

  • Cinsel içerikliler hariç tüm takibi şikâyete bağlı suçlar,
  • Kasten yaralama (3. Fıkra hariç madde 86, madde 88),
  • Taksirle yaralama (madde 89),
  • Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
  • Konut dokunulmazlığını ihlal (madde 116),
  • Hırsızlık (madde 141),
  • Dolandırıcılık ( madde 157),
  • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
  • Ticari sır, bankacılık sırrı niteliğindeki bilgi, belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
  • Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürük­lenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suç­lar uzlaşmaya tabidir.

Takibi şikâyete tabi olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilmez.

Cinsel taciz takibi şikâyete bağlı bir suç olmasına rağmen uzlaşmaya tabi değildir.

Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde uzlaşma hükümleri uygulanmaz ( CMK m. 253/3).

Mala zarar verme takibi şikayete bağlıdır. Bu nedenle uzlaşma hükümleri uygulanır. Fakat yağ­ma sırasında mala zarar veren fail hakkında uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Suçtan zarar gören, kamu hukuku tüzel kişisi ise uzlaşma hükümleri uygulanmaz (CMK m.253/1).

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 09:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.