Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talebi Dilekçesi

Haz 18, 2020 | Ailenin Korunması

Uzaklaştırma kararının uzatılması dilekçesi nasıl hazırlanır? Bu yazımızda sizler için açıkladık.

6284 sayılı kanuna dayanılarak alınan uzaklaştırma kararı tekrardan uzatılabilir. Bu kapsamda uzaklaştırma süresinin sona erdiği tarihten itibaren “koruma kararının uzatılması” talepli dilekçe ile başvuru gerekir. Aşağıda Avukat Saim İNCEKAŞ tarafıandan Adana Aile mahkemesine bu yönde sunulan dilekçe örneği mevcuttur.

Uzaklaştırmanın Uzatılması Dilekçesi

KONU : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna kapsamında  koruma kararının uzatılması  talebimiz hakkında

AÇIKLAMALAR :

Yukarı da Esas numarası yazılı mahkemeniz de görülmekte olan Boşanma davasın da  Müvekkilim  X  Davalı  Eşi  X tarafından  sürekli hakaret ve  tehdit edilmekle  birlikte , küçük düşürücü ifadelere maruz bırakılmaktadır.  Müvekkilim X yaşında olup kendini savunamayacak derece de yaşlıdır  Müvekkilin can güvenliği tehlike altındadır. Öyle ki Müvekkil  Yaşadığı konutu terk edip komşusunun evine sığınmıştır.

Sayın mahkemenize vermiş olduğumuz  … havale tarihli dilekçesi ile

Müvekkilime şiddet Uygulayan XAleyhine olmak üzere 6284 sayılı yasadaki tedbirlerin uygulanmasını talep etmiş etmiştik.

Dosyadaki belgelere göre talep mahkememizce değerlendirilmekle, beraber Talebimiz  kısmen kabül edilmiş olup

2-6284 sayılı yasanın 5.maddesinin 1/a,/1b,1/c,1/d maddeleri uyarınca şiddet uygulayan hakkında verilen tedbirlerin 30 GÜN SÜRE İLE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANMASINA,

a)Lehine tedbir istenene yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda BULUNMAMASINA,

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye TAHSİS EDİLMESİNE,

c) Tedbir istenenin bulunduğu konuta, okula, işyerine YAKLAŞMAMASINA,

d ) Lehine tedbir istenenin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına ve tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına YAKLAŞMAMASINA, karar verilmiş ve bu süre dolmuştur.

Müvekkilime yönelik  devam eden tehditler nedeniyle verilen koruma kararının süresinin uzatılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER : Tanıklar ve sair yasal delil.

NETİCE ve TALEP :yukarıda açıkladığımız ve  re’sen gözetilecek nedenlere göre sayın mahkemenizce müvekkilim …  hakkında  6284 sayılı yasa gereğince  verilen KORUMA KARANINI SÜRESİNİN UZATILMASINI vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim

Uzaklaştırmanın Uzatılması Dilekçesi

ADANA … AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ  :

DAVALI  :

KONU     : 6284 sayılı kanuna göre verilen koruma ve uzaklaştırma kararının uzatılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Davalı hakkında İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’nin 2020/… D.İş sayılı dosyası ve Mahkemeniz tarafından da 2020/… D.İş sayılı dosyada da 6284 sy gereği davalı hakkında gerekli tedbirlerin alınması için uzaklaştırma kararı verilmişti.

Davalı agresif bir yapıya sahip birisidir. Müvekkil evlilik birliği boyunca birçok defa gerek sözlü gerek psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Buna ilişkin deliller Sayın Mahkemenize ait işbu dosyada mevcuttur. Yine mezkur durumlar ile ilgili darp raporları ile birlikte davalı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve söz konusu soruşturma da devam etmektedir.

Öte yandan davalı ile müvekkil arasında İstanbul Anadolu … Aile Mahkemesi’nin 2020/… Esas sayılı dosyası ile mal rejiminden kaynaklanan dava açılmıştır.. Bu dava halen derdest olup, yargılama devam etmektedir.

Yine müvekkil ile davalı arasındaki boşanma davası da Sayın Mahkemenizde derdest olup işbu dosyada devam etmektedir.

Hal böyle olunca, davalının devam eden bu davalar ve soruşturma nedeni ile müvekkile çok öfkeli ve sinirli olduğu kendisine zarar verme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz. Eylem, davranış ve söylemleri ile zarar verme niyetinde olduğunu  defalarca da tekrarlamıştır. Karşı tarafın müvekkile yönelik olası bir fiziksel, psikolojik veya sözlü bir saldırısını veya şiddetini bertaraf etmek adına mahkemenizce verilen uzaklaştırma ve koruma kararının uzatılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz ve izah olunan nedenlerle, aleyhine boşanma davası ve mal rejiminden kaynaklanan dava açmış olduğumuz ve suç duyurusunda bulunduğumuz davalının müvekkile zarar verme, rahatsız etme ve şiddet uygulama ihtimalini bertaraf edebilmek adına mahkemenizce verilen uzaklaştırma ve koruma kararının uzatılmasını ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi adına gereğinin yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                     Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.