Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talebi Dilekçesi

Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talebi Dilekçesi

  • 6284 sayılı kanuna dayanılarak alınan uzaklaştırma kararı tekrardan uzatılabilir. Bu kapsamda uzaklaştırma süresinin sona erdiği tarihten itibaren “koruma kararının uzatılması” talepli dilekçe ile başvuru gerekir. Aşağıda Avukat Saim İNCEKAŞ tarafıandan Adana Aile mahkemesine bu yönde sunulan dilekçe örneği mevcuttur.

KONU : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna kapsamında  koruma kararının uzatılması  talebimiz hakkında

AÇIKLAMALAR :

Yukarı da Esas numarası yazılı mahkemeniz de görülmekte olan Boşanma davasın da  Müvekkilim  X  Davalı  Eşi  X tarafından  sürekli hakaret ve  tehdit edilmekle  birlikte , küçük düşürücü ifadelere maruz bırakılmaktadır.  Müvekkilim X yaşında olup kendini savunamayacak derece de yaşlıdır  Müvekkilin can güvenliği tehlike altındadır. Öyle ki Müvekkil  Yaşadığı konutu terk edip komşusunun evine sığınmıştır.

Sayın mahkemenize vermiş olduğumuz  20/05/2020 havale tarihli dilekçesi ile

Müvekkilime şiddet Uygulayan XAleyhine olmak üzere 6284 sayılı yasadaki tedbirlerin uygulanmasını talep etmiş etmiştik.

Dosyadaki belgelere göre talep mahkememizce değerlendirilmekle, beraber Talebimiz  kısmen kabül edilmiş olup

2-6284 sayılı yasanın 5.maddesinin 1/a,/1b,1/c,1/d maddeleri uyarınca şiddet uygulayan hakkında verilen tedbirlerin 30 GÜN SÜRE İLE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANMASINA,

a)Lehine tedbir istenene yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda BULUNMAMASINA,

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye TAHSİS EDİLMESİNE,

c) Tedbir istenenin bulunduğu konuta, okula, işyerine YAKLAŞMAMASINA,

d ) Lehine tedbir istenenin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına ve tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına YAKLAŞMAMASINA, karar verilmiş ve bu süre dolmuştur.

Müvekkilime yönelik  devam eden tehditler nedeniyle verilen koruma kararının süresinin uzatılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER : Tanıklar ve sair yasal delil.

NETİCE ve TALEP :yukarıda açıkladığımız ve  re’sen gözetiecek nedenlere göre sayın mahkemenizce müvekkilim halil mezreli  hakkında  6284 sayılı yasa gereğince  verilen KORUMA KARANINI SÜRESİNİN UZATILMASINI vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.