Uyuşturucu Madde Ticareti Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

MERSİN CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

ADANA CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO   : 

ŞÜPHELİ      : 

MÜDAFİ       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU           : 23/../2017 tarihinde verilmiş haksız tutuklama kararına itirazımız ve tahliye talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Müdafisi olduğum şüpheli hakkında verilmiş olan tutuklama kararı açıkça haksız ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki ;

ŞÜPHELİ KENDİSİNE İSNAT EDİLEN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇUNU İŞLEMEMİŞTİR.

Şüpheli üzerine atılı uyuşturucu madde satmak suçunu işlememiştir. Şüphelinin verdiği ifadesinde belirttiği gibi kendisi mahalleden arkadaşı …………………. gördüğünde yaralı bacağına pansuman yaptırmak üzere evine doğru gitmektedir. O sırada mahalleden bir başka arkadaşları ………………… görüp arabasına binmiştir.  Bir süre gittikten sonra polis araçlarını durdurduğunda ise yapılan üst aramasında imal edildiği iddia edilen maddeler ilişkin bir şey çıkmamıştır. Kendisi poşet içerisindeki uyuşturucu maddeyi ilk defa polisin elinde görmüştür.

Şüpheli ……………. TCK madde 188’e göre sorumlu tutularak, tutukluluk kararının verilmesi hukuka uygun değildir. Zira uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçunun işlendiğine dayanak oluşturmak için yeterli delil bulunmamaktadır. Şüpheli bakımından sonuçları çok ağır bu suç için kime ait olduğu bilinmeyen uyuşturucu madde ile hüküm kurulması kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCU MADDE İMALATI VE TİCARETİNDEN SORUMLU TUTULMASI ASLA KABUL EDİLMEMEKLE BİRLİKTE, KENDİSİ HAKKINDA ANCAK TCK MADDE 281 SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME SUÇUNDAN SORUMLU OLMASI GÜNDEME GELECEKTİR.

Şüpheli ………………. bulunan uyuşturucular ile bir bağlantısı bulunmamaktadır; kendisinin uyuşturucu imal ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe oluşturacak hiçbir delil bulunamamıştır. Ortada kamera kaydı gibi doğrudan delil oluşturacak bir kayıt bulunmadığı gibi tanık beyanı gibi dolaylı bir delil dahi bulunmamaktadır. Bu hususta kendisine üzerine atılı suçu asla kabul etmemekle birlikte gündeme gelebilecek tek suç tipi suç delillerini gizleme suçudur.

T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 19.02.2016 tarihli kararına göre bu husus açıkça belirtilmiştir: “Hatalı şekilde uyuşturucu madde ticaretinden mahkum edilen sanığın eylemi suç delillerini gizleme olarak nitelendirildiğinde 6 aydan 5 yıla kadar hapis gerektirmekte olup sanık bu madde uyarınca mahkum edilse dahi ceza verilirken alt sınırdan ciddi oranda uzaklaşılmadığı sürece muhtemelen hapis dahi yatmayacaktır. Dolayısıyla suç vasfında yanılgı, verilecek ceza miktarı açısından anormal fark doğurmaktadır.

Sanığın eski eşi olan diğer sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna iştirak ettiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı, arama yapmak için görevliler geldiği sırada, esrarların ele geçmesini önlemek amacıyla 4 paket esrarı pencereden dışarıya atmak şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nın 281. Maddesinde tanımlanan “suç delillerini gizleme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması hatalıdır.”

Bu nedenle derhal serbest bırakılması, aksi kanaatte adli kontrol tedbiri uygulanmalıdır.

NETİCE-İ  TALEP: Yukarıda izah olunan nedenler ile şüphelinin doğrudan serbest bırakılması, aksi kanaatte ise tutuklamaya alternatif tedbir olarak sistemimize giren adli kontrol tedbirinin uygulanması vekaleten arz ve talep olunur.27/10/2017

                                                                                                                    ŞÜPHELİ MÜDAFİ

Yorumlar (1)

Güzel bir paylaşım.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.