Uyuşturucu Kullanma Suçu İstinaf Dilekçesi

Uyuşturucu Kullanma Suçu İstinaf Dilekçesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
X AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

İSTİNAF BAŞVURUSU YAPAN SANIK

ADI VE SOYADI:

T.C.: ADRES:

MÜDAFİ : D. KONUSU : İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkil hakkında BERAAT VE TAHLİYE karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR : Kısa karar sonucunda sanık müvekkilin eylemine uygulanmış olan kanun maddesi hakkaniyete aykırıdır.

Dosya kapsamındaki olay örgüsünde, sanık müvekkilin aslında en başında kendisi için temin etmiş olduğu 5F-ABD isimli sentetik uyuşturucunun yalnızca 0,11 gramını büyük ısrarlar neticesinde arkadaşını kıramayarak arkadaşı olan Tanık X’e birlikte içmek amacıyla bedelsiz ve herhangi bir temin etme amacı olmadan vermiştir. Olay örgüsünde bir satın alma-verme olayı olmadığı gibi TCK 188/3 ün uygulanmasına neden olacak bir tipe uygun bedelsiz temin etme durumu da söz konusu değildir. Hakeza bu durum tanık beyanı ile de mahkemede doğrulanmıştır. Sanık Müvekkilim içicidir keza arkadaşı Tanık X de içicidir. Her ikisinin de idrar tahlil raporları AMP Pozitif (+) çıkmıştır. Tüm bunlara binaen TCK 188/3 ün uygulanmasını gerektirecek bir suç yoğunluğu olmamasına rağmen 188/3 ten hüküm verilmesin hakkaniyete aykırıdır. Ayrıca;

Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 11.10.2013 tarih, 2012/13522 E. ve 2013/8959 K. ile Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 08.12.2010 tarih, 2008/2872 E. ve 2010/26366 K. sayılı kararları.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 11.10.2013 tarihli kararında, Sanık ile müştekinin aralarında arkadaşlık ilişkisinin bulunduğu, sanığın olay günü müşteki ile birlikte yanında getirmiş olduğu esrarlı sigarayı içtikleri, aynı sigarayı birlikte içmeleri nedeniyle temin etme kastının bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ yerine, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan mahkumiyet hükmü kurulması” bozma gerekçesi yapılmıştır

Ayrıca; Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 22.06.2016 tarih, 2015/6733 E. ve 2016/7261 K. sayılı kararında,

“suç tarihinde askerlik görevini ifa eden sanığın temin ettiği suça konu esrarı, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan dava açılan … ve … ile birlikte içmekten ibaret eyleminin ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ suçunu oluşturduğu ve hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması” gerekçesiyle uyuşturucu madde ticaretinden verilen kararın bozulmasına hükmetmiştir.

Binaenaleyh, dosya kapsamında ki olay örgüsünde TCK 188/3 ün uygulanmasını gerektirecek bir tipe uygun eylem yoktur.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklandığı üzere istinaf incelemesi neticesinde;

  • İstinaf başvurumuzun kabulüne,
  • Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;
  • Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkilin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ederiz.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.