Bir Sayfa Seçin

UYAP’tan Savcılık Dosyasını İnceleme Talebi

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO :

ŞÜPHELİ:

 MÜDAFİİ:                                             

İSNAT E. SUÇ: Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti

KONU: Soruşturma dosyasını Uyap’ tan inceleme talebi

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda soruşturma numarası yazılı savcılığınız nezdindeki dosyanın covid-19 salgını  ve il dışında olmam nedeniyle dosyayı fiziken inceleme imkanı olmadığı ve şüphelinin haklarının gerektiği gibi savunulması, X tarihli tutukluluğun devamı kararına itirazın yapılması vs gibi lüzumu nedenlerden dosyayı inceleme ihtiyacı gündeme gelmiştir.

Tüm bu nedenlerden dolayı dosyanın incelenmek üzere UYAP’ tan tarafımıza sunulmasını vekaleten talep etmekteyiz.

                                                                       Şüpheli müdafi

                                                                       Av.

                                                                      

Ek: vekaletname

Son Güncelleme Tarihi