Usulüne uygun olarak açılmış karşılık dava bulunmamakta ise karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Usulüne uygun olarak açılmış karşılık dava bulunmamakta ise karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmelidir

Davalının 16.09.2008 havale tarihli dilekçesiyle talep ettiği tazminatlar boşanmanın eki niteliğinde Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddesinin kapsamı dahilinde değildir.

Davalı kocanın bu taleplerine yönelik usulüne uygun olarak açılmış karşılık davası bulunmamaktadır. Yargılama sırasında mahkemece verilen ara karar üzerine bu taleplerle ilgili nispi harcın yatırılmış olması bu dilekçeyi karşılık dava haline getirmez. Açıklanan nedenle davalı kocanın Türk Medeni Kanunu 174/1-2 kapsamında bulunmayan tazminat talepleriyle ilgili usulüne uygun olarak açılmış karşılık davası bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken taraflar arasında kesin hüküm oluşturacak şekilde ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykındır. (Y2HD, 23.05.2011, E. 2010/8071, K. 2011/8955; Y2HD, 18.05.2011, E.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 15:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.