Usulsuz Tebligat Nedeniyle Yeniden Uzlaştırma Talebi Dilekçesi

ANTALYA      . ASLİYE CEZA MAHKESİ’NE

DOSYA NO :

SANIK :

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

TALEP : Yeniden Uzlaştırma Talebi H.K

AÇIKLAMA : Mahkemeniz dosyasında yargılanarak hüküm alan müvekkilin tarafına yapılması gereken uzlaştırma evrakı usulsüz yapılmıştır. Katılan taraf uzlaştırmayı kabul etmektedir. Tarafımıza herhangi bir bilgi gelmediğinden dolayı ulaşılamama sebebiyle uzlaştırma gerçekleşmemiştir. Bu durum mağduriyet yaratmaktadır. Müvekkil taraf katılanın zararını giderme düşüncesindedir.  

TALEP :Yukarıda yazılan ve Re’sen nazara alınacak nedenlerle;

1-)Müvekkil hakkında istinat edilen suçun 6733 sayılı yasanın 34. Maddesi kapsamında uzlaştırmaya tabi suçlardan olması nedeniyle İnfazın durdurulmasını

2-)  Uzlaştırma evrakının yeniden çıkarılıp taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmasını arz ve talep ederim .

                                                                                                                      HÜKÜMLÜ VEKİLİ

                                                                                                        

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.