Usulsüz Tebligat Nedeniyle Tebliğ Tarihinin Düzenlenmesi

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Tebliğ Tarihinin Düzenlenmesi Talebi

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI (ŞİKAYETÇİ)                   :

TC KİMLİK NUMARASI                 :

ADRES                                               :

VEKİLİ                                              :

DAVALI                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                               :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                                    : Usulsüz tebliğ nedeniyle tebliğ tarihinin düzeltilmesi    istemi    ve öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak düzeltilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1-) Alacaklı … … tarafından müvekkilimiz borçlu … … aleyhine genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.(EK 1) Örnek 7 ödeme emri …/…/… tarihinde müvekkilimizin evinde bulunmaması üzerine ikamet ettiği sitenin bekçisi olan … …’a imzası karşılığında tebliğ edilmiştir.(EK 2)

2-) Site bekçisi … …, tebligatı aldıktan …. gün sonra müvekkilimizi haberdar ederek tebligatı kendisine iletmiştir. (EK 3) Müvekkilimiz yapılan bu usulsüz tebligat nedeniyle itiraz süresini de kaçırmış, zarara uğramıştır.

3-) Usulsüz olarak müvekkilimizin oturduğu sitenin bekçisine yapılan ödeme emrinden ve icra takibinden …/…/… tarihinde haberdar olan müvekkilimiz adına öğrenme tarihinin ödeme emri tebliğ tarihi sayılması için işbu davayı açma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 2004 S. K. m. 16, 7201 S. K. m. 21, 32, Tebligat Tüzüğü m. 28

HUKUKİ DELİLLER           :

1-)… İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı icra dosyası

2-) Site bekçisine verilen tebliğ parçası

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenlerle, usulsüz yapılan tebliğ nedeniyle müvekkilimizin tebliği öğrenme tarihinin ödeme emrinin tebliğ tarihi olarak düzeltilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EK:

1-)… İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı icra dosyası

2-) Site bekçisine verilen tebliğ parçası

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı (Şikayetçi) Vekili

                                                                                    Av.

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.