Usulsüz Tebligat Nedeniyle Tebliğ Tarihinin Düzenlenmesi

Haz 20, 2020 | İcra Hukuku

Usulsüz Tebligat Nedeniyle Tebliğ Tarihinin Düzenlenmesi Talebi

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

DAVACI (ŞİKAYETÇİ)                   :

TC KİMLİK NUMARASI                 :

ADRES                                               :

VEKİLİ                                              :

DAVALI                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                               :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                                    : Usulsüz tebliğ nedeniyle tebliğ tarihinin düzeltilmesi    istemi    ve öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak düzeltilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1-) Alacaklı … … tarafından müvekkilimiz borçlu … … aleyhine genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.(EK 1) Örnek 7 ödeme emri …/…/… tarihinde müvekkilimizin evinde bulunmaması üzerine ikamet ettiği sitenin bekçisi olan … …’a imzası karşılığında tebliğ edilmiştir.(EK 2)

2-) Site bekçisi … …, tebligatı aldıktan …. gün sonra müvekkilimizi haberdar ederek tebligatı kendisine iletmiştir. (EK 3) Müvekkilimiz yapılan bu usulsüz tebligat nedeniyle itiraz süresini de kaçırmış, zarara uğramıştır.

3-) Usulsüz olarak müvekkilimizin oturduğu sitenin bekçisine yapılan ödeme emrinden ve icra takibinden …/…/… tarihinde haberdar olan müvekkilimiz adına öğrenme tarihinin ödeme emri tebliğ tarihi sayılması için işbu davayı açma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 2004 S. K. m. 16, 7201 S. K. m. 21, 32, Tebligat Tüzüğü m. 28

HUKUKİ DELİLLER           :

1-)… İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı icra dosyası

2-) Site bekçisine verilen tebliğ parçası

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

 

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenlerle, usulsüz yapılan tebliğ nedeniyle müvekkilimizin tebliği öğrenme tarihinin ödeme emrinin tebliğ tarihi olarak düzeltilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EK:

1-)… İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı icra dosyası

2-) Site bekçisine verilen tebliğ parçası

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

                                                                                                            Davacı (Şikayetçi) Vekili

                                                                                                                                 Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.