Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Ne Yapar?

Zabıt Katibi mesleği nedir? Zabıt katipleri nerelerde çalışır ve maaşları ne kadardır? “Zabıt Katipliği”nin kanuna dayalı açıklaması yazımızda yer almaktadır.


Zabıt Kâtipleri

Zabıt kâtipleri (tutanak yazmanları), yargılama sırasında yargısal safahatı, ânında tutanaklara geçirmek, verilen kararları usulünce yazmak hususlarında hâkime yardımcı olurlar ve hâkimin
emir ve gözetimi altında görev ifâ ederler.

Zabıt kâtipleri, gerek duruşmalarda gerekse mahkeme dışında hâkim (ya da naip hâkim) huzuru ile yapılan bütün yargısal iş ve işlemlerde zabıt kâtiplerinin bulunması zorunludur (HMK. md.157).

Zabıt kâtipleri, tarafların ve hâkimin duruşma süresince yaptıkları iş ve işlemlerin resmi tanığı konumundadırlar. Görevlerini nasıl yapacakları, dosya, defter ve tutanakları nasıl düzenleyecekleri
yönetmelikte gösterilmiştir.

Zabit kâtipleri, hâkimin gözetimi altında yargılamanın işleyişini tutanağa yazar. (HMK. md.154).

Tutanak, derhal hâkim ve zabıt kâtibince imzalanır. (HMK. md. 155).

Zabıt kâtibinin tutanağı imzalamamış bulunması, Yargıtay’ca bozma sebebi sayılır.

Mahkemelere sunulan dava ile ilgili her tür dilekçe ve belgeler, hâkim ya da yazı işleri müdürünün havalesinden sonra zabıt kâtibince dosyasına konulur. (HMK. md. 159).

Zabıt kâtiplerinin mahkemelerin zorunlu unsurlarından olmaları, onların da hâkimler gibi, tarafsız olmalarını gerektirir.

Zabıt Katiplerinin Yasaklılık ve Reddedilme Halleri

Zabıt kâtiplerinin görevlerini yerine getirirken hâkimler gibi tarafsız olmaları zorunludur.

Bu sebepledir ki, hâkimler hakkındaki yasaklılık hallerinden ya da hâkimler hakkındaki red sebeplerinden biri var ise, zabıt kâtipleri de red olunabilirler. ( HMK.md. 34,36,45).

Zabıt kâtibinin red talebi, zabıt kâtibinin görev yaptığı mahkemece kesin olarak karara bağlanır (HMK. md. 45/1).

Zabıt kâtibi, (HMK. md.34’deki yasaklılık sebeplerinden birini) gerekçe göstererek de görevden çekinebilir.

Zabıt kâtibinin çekinmesi hallerinde de gerekli karar, yine görev yaptığı mahkemece verilir (HMK. md.45/2).

Zabıt kâtibinin aynı işte, hâkim ile birlikte reddedilmeleri ya da davadan çekinmeleri istenmiş olursa, hâkim hakkındaki red ve çekinmeyi inceleyecek olan merci, her ikisi hakkında da karar verir
(HMK. md.45/3).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir