Hükmün Tashihi Nedir?

Tashih Ne Demektir_

Sayfa içeriği:

  2 Minutes Read

Hükmün Tashihi Nedir?

Mahkeme kararında yazı ve hesap hatası bulunabilir. Bu tarz açık hatalar mahkeme tarafından fark edilirse kendiliğinden veya davanın taraflarının talebi üzerine düzeltilir.

Tashih, düzeltme demektir. Hukukta tashih, mahkeme kararındaki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hataların, mahkemece resen (doğrudan) veya taraflardan birinin talebi üzerine düzetilmesidir. Örneğin, hükümde 300 rakamı 3000 olarak yazılmış olabilir. Kerim adı, Kerem olarak; Seval adı Sevil olarak yazılmış olabilir. Bu tür yazı ve hesap hatalarının düzeltimi için Tashih Yolu kullanılır.

Hükmün Tashihi Talebi

Yukarı da belirtildiği üzere, yazı ve rakam hataları ve benzeri yanlışlıklar, resen ya da taraf talebiyle düzeltilebilir. Tashih, bir hata ve yanlışın düzeltilmesi demektir. Tavzihten farklı olarak, talep olmasa bile resen tashih yapılabilir; fakat resen tavzih yapılamaz.

Hüküm taraflara tebliğ edilmiş ise, hâkim, Tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Taraflara davetiye çıkarılır. Tebligata rağmen gelmezlerse, ancak o zaman dosya üzerinde inceleme yapılarak tashih talebiyle ilgili gerekli karar verilebilir.

Yazı ve hesap hataları ve benzeri hataların tashihi talepleri, hükmün icrasına kadar yapılabilir. Mahkeme maddi hataların düzeltilmesi bahanesi ile hükmü değiştiremez.

Tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretleri altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kağıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.

Mahkeme kararı taraflara tebliğ edilmiş ise ne yapılır?

Hüküm tebliğ edilmişse hakim, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir. Böylece taraflara tebliğ edilmiş bir kararda düzeltme yapılması halinde, tarafların elindeki ilamla mahkeme karar kartonunda muhafaza edilen karar aslı arasında fark olmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir