Taraf Kaydının Silinmesi Talebi

ADANA KADASTRO MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

BEYANDA BULUNAN

DAVALI- KARŞI DAVACI:

ADRES :

KONU : Taraf kaydımın silinmesi hakkında dilekçedir.

AÇIKLAMALAR: Yukarıda esas numarası yazılı Mahkemeniz dosyasında Davalı – Karşı Davacı sıfatı ile yer almaktayım. Ancak dava konusu taşınmazlar üzerinde mülkiyet veya başkaca bir aynı hak sahibi değilim. Kaldı ki ……………. İl Sınırları içerisinde bugüne kadar malik olduğum herhangi bir arazi bulunmamaktadır. Ayrıca annem ………………………..ve Babam …………… hayatta olduğundan dolayı , onlardan tarafıma herhangi bir arazi tevarüs etmesi mümkün değildir.

Yukarıda esas numarası yazılı Mahkemeniz dosyasında annem…………….. Davalı- Karşı Davacı sıfatı ile, babam ……………… dahili davacı sıfatı ile dava dosyasında taraftır. Açıklanan nedenlerle dava konusu taşınmazlarla ilgim olmadığından, pasif taraf sıfatım bulunmamaktadır. Anılan davada aleyhime yönetilecek bir talep söz konusu değildir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle sayın mahkemenizce re’sen nazara alınacak hususlar çerçevesinde, husumet yokluğu itirazımın kabulü ile dava dosyasından taraf kaydımın silinmesini, mahkemenizin aksi kanaatte olması halinde davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesini talep ederim.

Davalı – Karşı Davacı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir