Mahkemede Kişiyi Temsil Çeşitleri Tablosu

Yargılama boyunca bir kişi kimler tarafından ne şekillerde temsil edilebilir? Kişinin yerine davada onu temsil eden kişiler nasıl bu yetkiye sahip olur? Bu konuya dair tablo aşağıda yer almaktadır.


ÖZEL HUKUK YARGILAMASINDA TEMSİL

 1. GERÇEK KİŞİLER İÇİN TEMSİL
  1. Ehliyetliler için temsil (İradi temsil)
   1. Vekâleten Temsil
    1. İradi Temsil, tarafların iradelerine dayanır.
    2. Vekil tutmak iradi bir tasarruftur; zorunlu değildir.
    3. Özel hukuk yargılamasında vekâletle temsilde vekilin vekâlete ehil Avukat olması zorunludur.
  2. Ehliyetsizler için temsil (Kanuni temsil)
   1. Velâyeten Temsil
    1. 18 yaşından küçük olanlar, velilerince temsil olunur.
    2. Velâyeten temsilde veli, vekil de tutabilir.
   2. Vesâyeten Temsil
    1. Yaş küçüklüğü dışındaki engellilik ve kısıtlılık hallerinde vasi, yasal temsil yetkisini kullanır.
    2. Vesâyeten temsilde vasi, vekil de tutabilir.
 2. TÜZEL KİŞİLER İÇİN TEMSİL
  1. Genel bütçeli kamu idarelerinin ve özel bütçeli idarelerin temsili
   1. Vekil Sıfatıyla Doğrudan Temsil Yetkisi
    1. Hukuk birimi âmirleri, Hukuk Müşavirleri, Muhakemat Müdürleri ve birim Avukatları temsil yetkisini yerine getirirler.(2011 T. Ve 659 sayılı KHK. nın 6/1-2 md)
   2. Üst Yönetici Tarafından Birim Âmirlerine Verilen Temsil Yetkisi
    1. Hukukçu vekil temin edilemeyen hallerde, kamusal kurum ve kuruluşların üst yöneticileri, merkez ve taşra birim âmirlerine temsil yetkisi verebilirler. (659 sayılı KHK. nın 6/3. md.)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir