Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Mahkeme İhtiyati Haciz Kararı Örneği

İhtiyati Haciz Kararı Örneği

T.C.

OSMANİYE

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2015 /13.. D. İş
KARAR NO: 2015 /13.. D. İş
HAKİM: O. M. 48271
KATİP: Z. B. 76868

İHTİYATI HACIZ İSTEYEN : Ayhan K. (TC:), Adres              

KARŞI TARAF: Beyhan M., Adresi

İhtiyati Haciz isteyen, tarihli dilekçesinde karşı taraftan 50.000 lira alacağı bulunduğunu, alacağının dayanağı olan bononun vadesi sonrasında çekilen ihtarın da sonuçsuz kaldığını ve borcun ödenmediğini; borçlunun yegane malvarlığı olan 01 NA 399 özel plaka sayılı otomobilini de muvazaalı olarak devir hazırlığı içinde bulunduğunu öğrendiğini, bu nedenle ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İhtiyati Haciz isteyen Ayhan K. ‘nin talebi yerinde görülmekle işin niteliği ve ivediliği de dikkate alınarak aşağıdaki gibi karar verilmesinin yerinde olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

KARAR :

İİK. nun 257 vd. maddeleri uyarınca borçlunun adına kayıtlı olması halinde 01.NA.399 plaka sayılı aracının üzerine %15 teminat karşılığında ihtiyati haciz konulmasına     tarihinde dosya üzerinden karar verildi.

Katip 76868                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hakim 48271

……. liralık teminat, alacaklı Ayhan K. tarafmdan,…………. tarih ve        Sayılı dekont ile yatırılmıştır.

Yazı İşleri Müdürü

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir