İstinaf Öne Alım Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ . HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

ÖNE ALIM TALEBİNDE BULUNAN DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU : Adana Asliye Ticaret Mahkemesinin ………- Esas, ………… Karar sayılı ilamının istinaf incelemesinin öne alınması talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- Adana Asliye Ticaret Mahkemesinin …………- Esas, …………. Karar sayılı ilamının müvekkiller lehine hükmedilen tazminatlar, istinaf incelemesi için …………… tarihinde Adana Bölge İdare Mahkemesi Hukuk Dairesine gönderilmiş, ………… esas sayısı ile kaydı yapılmıştır. Dosya istinaf incelemesinden henüz dönmediğinden müvekkiller tazminata ilişkin davalıdan herhangi bir ödeme alamamışlardır.

2- Dilekçemize ekli sağlık raporundan da görüleceği üzere davacı müvekkil geçirmiş olduğu trafik kazası neticesinde % 43.2 maluliyet geçirmiştir. Tedavisi için yüklü miktarda paraya ihtiyacı olan müvekkilin ekonomik durumu da yerinde olmadığından tek umudu bu davanın sonuçlanması ve tazminat hakkına kavuşmasındadır. Etkili bir tedaviye ancak bu durumda başlanacağından istinaf incelemesinin bir an önce neticelenmesi amacıyla işbu talepte bulunma zorunluluğu doğmuştur. Müvekkil yaklaşık olarak 20 aydan bu yana bu davanın sonuçlanmasını beklemektedir ve bu süreç içerisinde geçirmiş olduğu maluliyet sebebiyle çalışamamakta, ekonomik olarak çok zor günler geçirmektedir buna ilişkin almış olduğu fakirlik belgesini de başvurumuza ekliyoruz.

3- İstinaf incelemesinin gecikmesinde telafisi güç hatta imkansız zararlar doğacağından, hatta belki müvekkilin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanacak bir sürece girileceğinden daha geç olmadan etkili tedavisine başlanılabilmesi için istinaf incelemesinin öne alınmasını ve davalının tüm istinaf taleplerinin reddi ile dava dilekçesindeki taleplerimiz gibi karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir