Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi

Dosyanın GörevliYetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi

Yetkisizlik veya görevsizlik kararı sonrasında taraflar dosyanın yetkili veyahut görevli mahkemeye gönderilmesi için mahkemeye dilekçe sunmalıdırlar. İlgili dilekçe aşağıdaki gibi olmalıdır.


Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi -1-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 

DAVACI: 
VEKİL: İncekaş Hukuk Bürosu – Adana

DAVALI:
VEKİL: 

T. KONUSU: Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye gönderilmesi istemidir.

AÇIKLAMA VE TALEP:

  • Mahkememizde görülmekte bulunan yukarıda esas numarası yazılı davada mahkemenizce Görevsizlik/Yetkisizlik kararı verilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir.
  • Görevsizlik/Yetkisizlik kararı x tarihi itibariyle kesinleşen dosyanın,

HMK. 20. madde hükmü uyarınca, Görevli/Yetkili … Mahkemesine GÖNDERİLMESİ için gerekli işlemin yapılması bilvekâle arz ve talep olunur. (tarih)

Davacı Vekili

Av. Saim İncekaş

Dosyanın Görevli/Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi -2-


T.C. ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO  

DAVACI        :

VEKİLİ          :

DAVALI         :

KONU : Dosyanın yetkili asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

Müvekkil …….. davalı şirket ile 4 daire için 4 ayrı gayrimenkul satışına ilişkin sözleşme imzalamıştır. Sözleşmede üzerine düşen tüm edimleri yerine getirdiği halde davalı şirket edimlerini yerine getirmemiş, dolayısıyla müvekkilim için ayrı ayrı açılan davalar Adana 1. Tüketici Mahkemesinde 2018/… Esas sayılı dosyada birleşmiş ve sayın mahkeme 2019/…. Karar sayısıyla ilgili uyuşmazlıkta tüketici mahkemelerinin görevsiz olduğu kanaatine varmıştır.

İlgili karara itirazlar olmaması dolayısıyla ../../2019 tarihinde kesinleşmiştir. 31 temmuz 2019 tarihli talebimizde ilgili dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesi istenmiş bunun sonucu olarak, sayın mahkemenizce yeni esas alınarak inceleneceği görülmüştür.

Sayın mahkemenizde 2019/…E sayısıyla incelenen dosyada verilen 2019/…K sayılı ../../2019 tarihli kararda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 12. Madde gereğince, yetkisizlik kararı verilmiştir.

Taraflara tebliğ olunan ilgili kararın gereği yerine getirilerek dosyanın X Asliye Hukuk Mahkemelerine gönderilmesi hususunda,

Gereğinin yapılmasını sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim. (tarih)

                                           Davacı Vekili

Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İstemi Dilekçesi -3-

ADANA … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                          :

KONUSU                             :Yetkili Mahkemeye gönderme talebine ilişkin dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                  :Yukarıda dosya numarası yazılı olan davada Sayın Mahkeme tarafından YETKİSİZLİK kararı verilmiştir.

İş bu karar tarafımızdan temyiz edilmeyecek olup TEMYİZDEN FERAGATİMİZ nedeni ile dosyanın yetkili … MAHKEMELERİNE gönderilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz.

Talep Eden Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Talebi -4-

ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE,                       

DOSYA NO:                               

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davanın görevli mahkemeye gönderilmesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenizce yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile ilgili olarak görevsizlik kararı verilmiştir.

Taraflara tebliğ edilen görevsizlik kararı kesinleşmiştir. Bu nedenle kesinleşme tarihinden itibaren süresi içerisinde işbu başvurumuzla dosyanın görevli mahkeme olan Mersin Nöbetçi Tüketici Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle, Sayın Mahkemenizin … Tarih ve … Karar sayılı kararı ile görevsizlik nedeni ile reddedilen dava dosyasının HMK 20. Maddesine göre görevli olan Mersin Nöbetçi Tüketici Mahkemesi’ne gönderilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz. 01.03.2021

DAVACI VEKİLİ 

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir