Dilekçede “Tanıklar Şahittir” Demek Tanık Delili İçin Yeterli Mi?

Hukuk yargılaması usulümüzde vatandaşları ve avukatları zor durumda bırakan konulardan birisi de dilekçenin içeriğinde “tanıklar şahittir”, “Allah ve çevremdekiler şahittir”, “Ahmet bu olayı gördü” gibi beyanlar kullanarak tanık dinletilip dinletilemeyeceği hususudur. Normal şartlarda davacı veya davalının dilekçesinin “deliller” kısmında tanık deliline dayanması beklenir. Peki deliller kısmında dayanmayıp da yukarıda izah ettiğimiz beyanlarda bulunulması mahkemenin tanık dinlenmesine karar vermesi için yeterli olur mu?

Bu sorumuzun cevabı 2021 yılı itibariyle evettir. Öncesinde birçok aşırı şekilci yaklaşımlarda bulunulmuş ve tanıkların şahit olduğunu niteleyen ifadelere rağmen tanık dinlenmediği görülmüştür. Nitekim dilekçede yazılı olduğu halde delil listesinde özellikle tanık deliline dayanılmış olmasının aranması, ciddi hak kayıplarına neden olacak fazla şekilci bir uygulama olacaktır.

Zira günümüzde gerek uygulamada gerek vicdanen dilekçede yer alan “tanıklarım olaya şahittir, tanık Ahmet durumu gördü, tek şahidim Allah ve kullarıdır” gibi ifadeler tanık dinlenmesi için yeterli görülmüştür. Hatta ve hatta hakimin dilekçede anlaşılmayan hususları aydınlatma görevi vardır. Bu çerçevede uygulamada bazı hakimlerin tanığa bizzat “dilekçende tanığım var demişsin, kim bu tanıklar” vs. gibi sorular yönelterek aydınlatma görevlerini ifa ettikleri görülmektedir. Bu noktada hakimlerin avukatlara daha katı, vatandaşlara ise daha esnek davrandığı görülmektedir.

İzah ettiğimiz durum çerçevesinde mahkemece ilgili tarafa tanık listesi sunması için kesin süre verilip tahkikat aşamasına geçilecektir.

Özet olarak tanık dinletilebilmesi için dilekçede tanık ibaresinin geçmesi yeterli görülmektedir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir