Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Bilirkişi Değer Tespitine İtiraz

ADANA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO             :

DAVACI                 :

VEKİLİ                   :

DAVALI                  : 

VEKİLİ                    :

KONU                     : ……. tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulması

İTİRAZLARIMIZ

Yukarıda esas numarası verilen mahkemeniz dosyasına ……… tarihli bilirkişi raporu sunulmuş olup, yasal süresi içinde rapora karşı beyanlarımızı sunuyoruz;

  1. Sayın bilirkişiler hazırlamış oldukları raporda;  …. ili ….ilçesi …. Mahallesi …. ada … parsel  …. m2 yüzölçümlü tapuda kayıtlı, …………………………. adresinde Arsa vasfındaki taşınmazın değerine ilişkin tespit yapmışlardır. Bilirkişiler raporda arsa bedeli ve yapı bedelini ayrı ayrı hesaplayarak rapor tarihi itibariyle arsa bedeli metrekare birim fiyatının ….. TL ,taşınmazın değeri ile ilgili olarak yapı bedeli metrekare birim fiyatının ….. TL ve kamelya ve müştemilat  metrekare birim fiyatının …… TL,  villanın keşif tarihi değerinin ise ………… TL olduğu sonucuna varmışlardır. Raporda belirtilen dava konusu arsa vasfındaki taşınmazın değeri, hatalı olarak değerinin çok üstünde tespit edilmiş olup, bu değerin tarafımızca kabulü mümkün değildir.
  • Piyasada bugünkü emlak alım satımlarına göre, satışa sunulan villa imarlı arsaların değeri arsa bedelini de içermekte olup, arsa ve yapı bedelleri ayrı hesaplamaya tabi tutulmamaktadırlar. Dolayısıyla davaya konu arsa vasfındaki taşınmazın arsa bedeli ve yapı bedeli olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanması hatalıdır. Belirtmek isteriz ki, …….mahallesi mevkiinde bulunan arsa metrekare satış fiyatları emsal alındığında; metrekare birim fiyatları …………… TL  arasında seyretmekte olup, raporda esas alınan metrekare birim fiyatı ortalama değerin üzerindedir.
  • Tüm bunlara bağlı olarak raporda hesaplanan taşınmazın toplam bedeli, taşınmazın gerçek bedelinin epey üstündedir. Ortalama üstü yüksek metrekare birim değerleriyle ayrı ayrı hesaplamaya tabi tutularak ortaya konan taşınmaz bedelinin tarafımızca kabulü mümkün değildir.Yukarıda açıklanan sebepler ile  gerçeklikten ve hukuki dayanaktan yoksun bulunan bilirkişi raporuna itirazlarımızı sunma zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM:  Yukarıda sayılan ve resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle; eksik araştırmalar ve hatalı değerlendirmeler ile hazırlanmış olan …………tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız doğrultusunda, yeniden ve mutlaka başka bilirkişiden bilirkişi raporu aldırılmasına, Sayın Mahkemenizce bu talebimizin uygun görülmemesi halinde itirazlarımız doğrultusunda ek rapor alınması için dosyanın bilirkişiye tevdini arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir