Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

ADLİYEDEN GELEN KAĞIT, TEBLİGAT NEDİR? TEBLİGAT GELİNCE NE YAPILMALI?

ADLİYEDEN GELEN KAĞIT, TEBLİGAT NEDİR? TEBLİGAT GELİNCE NE YAPILMALI?

tebligat gelirse ne yapmalıyım

Nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan adresiniz önem arz etmektedir.Size adliyeden gelecek bir tebligat nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan adresinize gönderilecektir.Siz o adreste oturmuyor olsanız dahi poste memuru o evrakı, o yerin muhtarı veya ihtiyat heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder.Ayrıca teslim edlien yerin adresini ihbarnameye yazarak bu ihbarnameyi gösteirlen adresteki binanın kapısına yapıştırır.Kapıya yapıştırma tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresiniz olmaması durumunda ise tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi kabul edilir.Bundan sonra eski adresinize çıkarılan tebliğler size yapılmış sayılır.

ADLİYEDEN BİR KAĞIT GELDİ, NEDİR BU ?

Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı veya icra dairelerinden size gelen her ‘kağıt’, resmi bir işlem hakkında size bilgi vermek için gönderilmiştir.Bu kurumlar tarafından gönderilen kağıda ‘ tebligat’ adı verilir.

ADLİYEDEN YAZI GELİNCE NE YAPMALIYIM?

Üzerini dikkatle okursanız gereken tüm bilgilerin yazılı olduğunu göreceksiniz.Eğer bu bilgilerin karmaşık veya anlaşılmaz olduğu düşüncesinde iseniz bir avukatın yardımını alabilirsiniz.Elinizde tebligat ile birlikte adliyeye gittiğinizde Danışma Masasındaki görevliler de size yardımcı olacaktır.Adliyeden gelen her yazının resmi bir iş sebebiyle gönderildiğini ve büyük ihtimalle süreli olduğunu unutmayınız.

TEBLİGAT NE HAKKINDADIR?

Tebligat size hukuki bir işin  haber verilmesi için gönderilmiştir.Devlet, sizin aleyhimize veya lehinize olabilecek bir iş hakkında sizin ifadenize veya yardımınıza ihtiyaç duydulduğuında size haber vermekte ve sizin kendi hakkınızı savunmanızı, bilgi veya gördüğünüzü anlatmanızı ya da şikayetlerinizi dile getirmenizi beklemektedir.Unutmayınız ki tebligat her konuda olabilir.Tanık olarak çağrılmanız, borcunuz olduğu için aleyhinizde icra takibi başladığının bildirilmesi, dava gününün bildirilmesi gibi pek çok değişik konuda tebligat gönderilir. Hangi mahkeme veya makam tarafından ne sebeple gönderildiği tebligatın üzerinde yazılıdır.Lütfen dikkatle okuyunuz.

TEBLİGATI KİM GÖNDERDİ NEREDEN ANLARIM?

Tebligatın sol üst köeşnde gönderen makamın ismi yazılıdır.Örneğin; Adana 2. İcra Dairesi, Mersin Asliye Hukuk MAhkemesi gibi.  Ayrıca hangi işe ait olduğunu belirten bir numara vardır. Bu numaraya esas numarası denir.

ESAS NUMARASI NEDİR?

Mahkemeler işleri düzenli olarak yürütebilmek için her dosyaya ayrı bir numara verir.Bu numara esas numarasıolarak adlandırılır ve ‘ E.’ şeklinde kısaltılır. Esas numarasının basit bir mantığı vardır. İlk bölümü davanın açıldığı yılı ikinci bölümü ise o yıl içerisinde açılan kaçıncı dava olduğunu gösterir. ‘ E: 2010/65’ şekinde yazılır.Her mahkeme ayrı numara verdiği için dosyalar mahkeme adı ile birlikte anılır. Örneğin; Adana Ağır Ceza Mahkemesi E. 2010/65

TEBLİGATI NE YAPMALIYIM?

Tebligatı mutlaka saklayınız. Üzerinde yazan bilgiler size gerekli olacaktır.

TEBLİGATI ALDIM, HİÇBİR İŞLEM YAPMASAM OLMAZ MI?

Halk arasında ‘tebligatı alınca hiçbir şey yapmazsam hukuki süreç başlamaz’ şeklinde bir yanlış inanış vardır. Tebligatı alınca hiçbirşey yapmama yanlışına düşmeyiniz. Tebligat size geldiğinde hukuki bir işlem başlamıştır. Susmak demek, hakkınızı tehlikeye atmak demektir. Hukuk mahkemelerinde davaya cevap vermediğinzde aleyhinizdeki iddiaları reddetiğiniz varsayılır; ancak davayı takip etmediğinizde mahkemeye delil göstermek ve karşı tarafın gösterdiği delillere cevap vermek başta olmak üzwre, pek çok hakkınızdan vazgeçmiş olursunuz. İcra dairelerinden gelen ‘ ödeme emri’ gibi tebligatları aldıktan sonra hiçbirşey yapmamanız ise çeşitli hak kayıplarına yol açabilir. 

HİÇBİR İŞLEM YAPMASAM NE OLUR?

Unutmayın ki, develette işler sürüncemeye bırakılmaz.Her işin bir süresi vardır. Tebligatı aldığınız anda o süre işlemeye başlamıştır. İtiraz hakkınızı kaybedebilirsiniz, hak kaybına uğrayabilirsiniz, borç altına girebilirsiniz, borcu kabul etmiş sayılabilirsiniz, hatta bazı durumlarda polis tarafından zorla götürelebilirsiniz.

TEBLİGATI MUHTARA BIRAKMIŞLAR, ALMASAM OLMAZ MI?

Evde yoksanız ihbar kapıya yapıştırılıp tebligat muhtara bırakılır. Tebligat muhtara bırakıldığı gün size bırakılmış sayılır. ALmasanız dahi süreler işlemeye başlamıştır. Yukarıda sayılan tüm olumsuz durumar başınıza gelebilir.

TEBLİGATI ESKİ ADRESİME GÖNDERMİŞLER, HABERİM OLMADI!

Daha önce adli birimlerden tebligat aldığınız adresiniz değişmiş ise, yeni adresinizi bildirmek sizin sorumluğluğunuzdur. Yeni adresinizi bildirmez iseniz nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan adresinize teligat yapılır.Bu nedenle mutlaka güncel adresinizi nüfus müdürlüğüne bildiriniz.

TEBLİGAT HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİLER

 • Tebligat kısaca bilgilendirmenin belgelendirilmesidir.
 • Tebligata bağlı bir işlemin uygulamaya başlayabilmesi, onun, muhatabına, Kanun ve Tüzük hüküm­lerine göre uyulması gerekmektedir.
 • Tebligat hukuki dinlenilme hakkının sağlanması için gereklidir.
 • Tebligat Kanunu’na göre herkes tebligat çıkarmaya yetkili merci değildir. Tebligat çıkarmaya yetki­li merciler şunlardır;
 • Yargı organları
 • Genel ve katma bütçeli daireler
 • Belediyeler
 • Köy tüzel kişilikleri
 • Barolar
 • Noterler
 • Tebligat posta ve telgraf işletmesi tarafından yapılır. Ancak;
 • Elektronik yolla tebligat mümkündür.
 • Yabancı ülkede bulunan kimseye yapılacak tebligat, Adalet Bakanlığı aracılığı ile Dışişleri Bakanlığı’na oradan Türk Elçiliği veya Konsolosluğuna gönderilir. Bazı durumlarda Adalet Ba­kanlığı elçilik ve konsolosluklara doğrudan da tebligat yapabilir.
 • Tebligatın iki temel özelliği vardır.
 • Tebligat muhataba yapılır
 • Muhatap gerçek veya tüzel kişi olabilir.
 • Tüzel kişilerin yetkili temsilcilerine yapılır

Vekili ile takip edilen işlemlerde tebligat vekile yapılır

 • Tebligat muhatabın bilinen son adresine yapılır.
 • Muhatabın adresinde olmaması halinde tebligat aynı konutta oturan görünüş itibariyle 18 yaşından aşağı olmayan ve açık şekilde ehliyetsiz olmayan kimseye yapılır
 • Kapıcıya, yöneticiye, komşuya, geçici olarak orada oturan misafire yapılan tebligat usulsüzdür.
 • Bilinen en son adresin tebligatı elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligatın yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sistemine bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi ola­rak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.
 • Adres değişikliği yetkili merciye bildirilmelidir. Bildirilmez ise eski adrese yapılır. Tebligat tarihi eski adresin kapısına ihbarnamenin asıldığı tarihtir.

Adresinde olmaması veya Tebellüğden imtina halinde;

 • İlk olarak; Tebliğ memuru tebliğ evrakını imza karşılığında muhtara, ihtiyar heyeti azalarına, ya da kolluk güçlerine bırakır.
 • İkinci olarak; tebliğ memuru, tebliğ evrakını kime bıraktığına dair ihbarnameyi apartmanın kapı­sına yapıştırır.
 • Üçüncü olarak; komşulara, kapıcıya yöneticiye haber verir.
 • Tebliğ tarihi, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihtir.
 • Bu aşamaların izlenmesi zorunludur. Geçerlilik şartıdır aksi halde tebligat usulsüz sayılır >- Adresi olmayanlara ilanen tebligat yapılır.
 • Son ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. Ancak tebliğe karar veren merci, duruma göre 15 günü geçmemek üzere daha uzun süre tayin edebilir.
 • Usulsüz tebligat; muhatabın tebligatı öğrenmesiyle geçerli hale gelir. Muhatabın usulsüz tebligatı öğ­rendiğini beyan ettiği tarih tebliğ tarihidir. Bu tarihin aksi iddia ve ispat edilemez.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

53 yorumlar

 1. Merhaba temmuz ayında babama tebligat gelmis gorulmus bi mahkemenin tebligati fakat adres köy yeri oldugu icin kahvehaneye birakilmis tebligat eline ulaşmadı babam hakkında tutuklama cikartilmis ve tutuklandi haberi yokken bunu ispat edebilirmiyiz. Ptt tarafindan gelen tebligat sahis veyahut muhtar aza olmadan kahvehaneye birakmasi dogrumudur?

 2. Merhaba evimin kapısına PTT kağıt bırakmış ne olduğu belli değil fakat kağıdın üzerinde faks yazıyor ne olduğunu anlayamadım yardımcı olur musunuz içeriği be olabilir ?

 3. Merhabalar.
  Ben 25 haziranda eşimle anlaşmalı boşanma davası açtık ve Eylül de mahkememiz oldu hakim anlaşmalı boşanmayi onayladı 15-20 gün süre için bir kağıt geldi orda boşanmanın kabulü ile ilgiliydi. Aradım mahkemeyi dediler bosandiniz artık , kağıdı herhangi bir gün getirip nüfus mudurlugunde kimliğinin değiştirin dediler . Ama gitmedim . Şu anda kizlik soyadim da geçerli her yerde yani resmiyette tamamen boşanmış sayılırım dimi ? Bide herhangi bir gün gitsem kimliği çıkarsam sorun çıkmaz dimi?
  Lütfen cevap verin?

 4. ben 15 yaşındayım küfür ettiğim için bana savcılıkta suc duyurusunda bulunacklar ceza alır mıyım

 5. Merba ben temyize göndermiştim 3 ay sonra yargıtay cumhuriyet başsavcılığından tebligat geldi onandı die bende asliye ceza mahkemesini aradm daha temyizde gözüküyor dedi bu ceza onandımı yoksa başsavcılık onadı bide bunun bi üstüne gidecek mi.. Bide ben bu suçu 2008 in sekiznci ayında işledim teblikattada zamanaşımı yakın diyor zaman aşımına girer mi

 6. İyi günler. 01.03.2019 tarihinde ismimin içinde geçtiği bir mahkeme var diğer isimleri bulunan kişilere 3 ay öncesinde mahkemeye cağırılma kağıdı geldi fakat bana gelmedi. Mahkemeye çok az bi süre kalmışken bu kağıdın bana gelme olasılığı var mı ? Yoksa bu saatten sonra artık gelmez rahat olabilirim ifademe gerek duyulmadı demek ki tarzı cümlelerle içimi rahatlatabilir miyimm ?

  • Selamlar, e-devlet üzerindeki adresiniz gerçeğe aykırı ise bu durumda ilanen tebliğ edilmiş olabilir. Tebligattan haberiniz olmadan duruşmaya çağırılmış olabilirsiniz. Dosya içeriğini inceleyip hakkınızda bir tebligat çıkarılmış olup olmadığını araştırmanızda fayda var.

 7. İyi günler bundan bir kaç gün öncesinde sosyal medya hesabıma sahte bir hesapla birisi mesaj attı önce küfür ve argo içeren mesajlar devamında ise pornografik bir resim gönderdi bende bunların devamında bu kişiyi siber suçlara şikayet ettim suç duyurusunda bulunduğum için kişi tespit edilince mahkeme olacak peki bu süreçte ben dava ettiğim halde bile benim evime mahkeme ile ilgili kağıt, yazı, dilekçe vs gelir mi yoksa sadece karşı tarafa mı gönderilir?

 8. Eski esimle anlasmali bosandik kendisinede cocugada nafaka istemedi 4 yil oldu simdi cocuga istirak nafakasi acmis bana tepligat gelmedi e devlet uzerinden gordum actigi davayi 3 ay olmus acsli 2 gun sonra mahkeme var ama bana herhangi bir evrak ne is yerime ne ev adresime gelmedi mahkemeye gitmesem ne olur

  • Fatih Bey muhtemelen e-devlet resmi adresinize ilanen tebligat yapılmıştır. Resmi adresinizi güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Dolayısı ile yokluğunuzda duruşma görülür. Savunma hakkınızdan kısmen yoksun kalmış olursunuz.

 9. Avukat bey benden 1000 tl katilim nafakasi talep etmis ben 2250 tl maas aliyorum evim kira ayrica aylik 800 tl kredi odemem var toplam aylik odemem faturalarla 1500 tl mahkeme ne kadar nafaka baglar tesekur ederim

 10. Bırısınden 13 donumluk tarladan ıkı donum tarlayı tapuda satın aldım daha sonra aldıgım kısıye murıs muvazza davası acılıyor dava acıldıktan ıkı sene sonra banada dahılı davalı olarak teblıgat gelıyor bu nasıl olur tesekkur ederım

 11. Kıracımla anlasamadım ve bunun uzerıne kendısınden korkmaya basladım ve savcılıga kıracımın benı tehdıt etmedıgını ancak kendısınden korktugumu soyledım savcılık bır ay sonra bana kovusturmaya gerek yok dıye kagıt gonderdı bu durumda bu konuyla ılgılı kıracım bana tazmınat davası acabılır mı

 12. geçen yıl bi hakerek davası açıldı benim adıma mahkemem pazartesi günü uzlaşmak için benden para istediler bende kabul etmedim yargıya taşındı dava mahkeme nasıl bir ceza verir birde mahkeme ertelenirse eve teblikat nekadar süre sonra gelir

 13. Boşanma davasinda tanık olarak gösterilmişim bu konuda bana tebligat gelir mi?tanıklıktan çekilmek için ne yapmak gerek,anlaşmalı boşanmaya gidilirse yine ben tanık olarak gitmek zorunda mıyım?

  • Selamlar, tanık olarak beyanınız alınacak ise bu husus kesinlikle tebligat ile size bildirilir. Eğer dava türü ‘anlaşmalı boşanma’ ise bu durumda tanık dinlenmez. Dolayısı ile tanık olarak gitmek zorunda kalmazsanız. Saygılarımla.

 14. Asgari ücretim 5 aydır yatmiyor noterden tebligat çeksem kaç gün neticealabilirim ve nasıl bir yol izlemeliyim

 15. Tebligat e devletteki mernis adrese mi gider? Orda değilsem tanıklığım düşer mi yoksa illa bulur mu beni tebligat?
  Çünkü tanık olmak istemiyorum bu durumdan kurtulmak istiyorum
  Nasıl tanık gösterilmişim onuda bilmiyorum
  Teşekkür ederim şimdiden.

 16. Mrb benim adıma bankadan tebligat gonderilmis ikamet adresime ben o adreste degilim ama tebligati bulunduğum sehire istetemezmiyim bide tebligatı internet üzerinden sorgulatamaz miyim yalnız elimde nereye verilmiş ne zaman verilmiş hiç birşey yok . Bütün tebligatlar ptt yoluyla köyün bağlı olduğu ilçe ptt tarafından mı dağıtımı sağlanıyor. Şimdiden tesekurler.

 17. Merhaba;
  Bana ptt den tebligat geldi. 1 asliye ceza mahkemesinden. Tanık olarak çağırılmışım. Ancak neye tanıklık edeceğim ya da hangi olaya tanık olduğuma dair herhangi bir bilgim yok. e-devletten ve uyap tan arattım adıma kayıtlı bir dava ya da duruşma çıkmadı. Nasıl öğrenebilirm?

 18. merabalar benim kredi karti ve kredi borcum var maasla calisan biriyim bi donem maas kesinyim vardi is degistrdim kesinti yapmiyolar bi suredir ama surekli mesaj geliyo bana hapisle alakali isimden cikarilmaktan korkuyom bu durumla alakali surekli tahrik edici msjlar geliyo bu durum evimi ve beni cok etkiloyo ben hic evkmi degistrmedim sakladigim biseyde yok ama maasimda var hapis cezasi olurmu

 19. Merhaba ben bi magzadan ürun siparia ettim internet uzerinden sonra urunu ipral ettim bana tebligat gelecegini söylediler sizce cceza alirmiyim veyada ne olur

 20. Banada tebligah geldi muhtarlığa bırakılacak yazıyor ama hala bırakılmamış nasıl bulabilirim

 21. Meraba bugün babama tebligat geldi babam yurt dışında olduğun için bize vermediler bundan ne çıkar beni bilgilendirirseniz çok mutlu olurum

 22. TUİKTEN tarafından KAPIMIZA TEBLİGAT HABER KAĞIDI YAPIŞTIRILDI. Tebligat muhtarlıktaymış. Hane halkı adına verilen tüm alışveriş harcama bütçelerini verdikleri deftere doldurmamızı istediler reddetmiştik. ŞİMDİ muhtara bırakılan tebligatı Kaç gün içinde almalıyım ? Bu tebligat uyarı mı yoksa para cezası mı ? Şimdiden teşekkür ederim

 23. MERHABA bir arac satısında bulundum alan arkadas aracı gereken yerlere goserdı anlasmayı yaptık ve satıs aldı gıttı kısa bı sure sonra arac motor yedı ve benı mahkemeye vermıs ben ankarada yasıyorum alan kısı kocaelınde eve mahkeme kagıdı geldı benım ne yapmam gerek karakolamı gıdecem ankaradakı adlıyeyemı yoksa mahkeme gununumu bekleyecem tesekkurederım sımdıden

 24. Merhaba

  13-09 da boşanma davası görüldü ve uyap sisteminden baktığımda karara çıkmış görünüyor bundan sonra teliğat gönderilecek galiba o evrak elime geldiğinde benim yapmam gereken bi süreç var mi

 25. Merhabalar , ağustos ta mahkemeye çıktım imza karşılığı serbest kaldım , şimdi yeni bi mahkeme gözüküyor yalnız ben eylül de taşındım , sorum şu mahkeme tebligati eski adrese mi gelir yeni adrese mi ? Ben uyap ta adres değişikliği yaptım nüfus müdürlüğüne bildirdim ama mahkemeye bildirmesi tebligat nereye gelir acaba ?

 26. avsaim bey ben isim değiştirme davası açtım.Adresime tebligat gelecek dendi.bulunduğum mahallede muhtarla aram hiç iyi değil kavgalı gibiyiz aram yok yani..ptt evde beni bulamadığından tebligatı muhtara bırakmış.bu tebligatı almadan duruşma günü mahkemeye gitsem tanıkla duruşmam yinede görülürmü.tebligatı almak şartmı mahkemeye çıkmam için

  • Ali Ferhat Yurdagül

   Merhaba avukat bey. 2017 yılında hagb dosyam vardı 4 ay 5 gün hapis cezası aldım ve 5 ertelendi. Alkolden dolayı ve alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçum.

   İkinci olayında 2019 haziran 17 sinde yine evimin önünde alkollü yatarken sağlık memuru gelmiş poloisler gelmiş ben alkollü iken yerde yatarken beana müdahale etmek için ama ben müdahale yaptırmadım ve ambulans görevli küfür etmişim benden şikayetçi noldukar bende kabul etmedim bende onlardan şikayetci noldum ve adıma alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma trafik güvenliği tehlikeye sokma suçundan bir dosya ve görev yaptırmamak direnme iftira ve hakaret bir dosya olmak üzere aynı olaydan iki dosya açıldı. Eve gelen tebligatta müşteki sanık olarak trafiğe güven tehlikeli sıkma suçundan tebligatti geldi. Peki benim hakaret iftira ve görev yaptırmamak direnme dosya bana tebligatta efilmefi.ve bana ulaşmadı neden? Diğer olay ile birleşip bir dosya olarak mı ikinci olay mahkeme yargılanacam. Bu 2017 ve 2019 iki olaylar ne gibi cezalar alırım. İkinci olayimi alkolü etkisi ile yaptım…isteyeyer yapmadım. Lütfen yardım olun.

 27. Iyı akşamlar Bna bı teblıgat geldı ıstanbul cum başsavcılıktan ıcerıgını bılmıyorum kagıdı yapıştırmışlar neyle alakalı olabılır yardımcı olurmusunuz

 28. Merhaba
  Mahkemeden gelen kağıtlar adres bilgim nüfus müdürlüğünce güncellenmesine rağmen hala eski adresime gidiyor. Bu konu hakkında yardımcı olur musunuz?

 29. Merhaba avukat bey savcılıktan tebligat gelmiş ancak muhtara bırakılmış evde olınmadığından ancak ben e devletten baktım hiçbir dava yada icralık durumum yok anlam veremedim endişe duyulması gereken bir durum mudur tabligat gelmesi

 30. Şubat ayında olan bir olayı velilerim Agostos ayının son haftasında çocuk şubeye giderek şikayette bulunmuşlar benide memur aradı ifade verdim bu süreçten sonra nasıl bir yol izliyebilirim

 31. Selamın aleyküm ben zehra imam nikahı evliydim 2 tane çocuğum var çocuklar benim üstüme kayıtlı yardım etsinler diye yardım kuruluşuna gidiyorum bana diyorlarki git babaya dava aç ben sana yardım edeyim bende açmak istemiyorum 2 sebeble 1 acarsam benden alırlar ve çocuklarıma zarar verirler 2 acarsam yeni karısı ve eski eşinin abisi bizimle gene uğraşır ayırmak için uğraştı bu yolda evlat kaybettim ben ölüme hakaretler duydum neler neler gene aynı şeyleri yaşamak istemiyorum bu yüzden bende devlete baş vurdum onlarda dava aç yardım edelim diyor beni zora sokuyor babayı aradım aç diyor ama biliyorsun acarsam tebligatı görmemeli görürler se çocukları senden alırlar bende bişey yapamam dedi ben çocukları kaybetmek istemiyorm o yüzden dava açsam onun o adresine tebligat göndermeseler de baska adrese mesela ablasının adresine gönderseler olurmu böyle bir şansımız varmı çünkü onun köyünün muhtarı abisiyle can ciğer tebligat gitse tebligatı direk çocukların babasına değil abine götürür ve buda benim sonum olur ne olur yardım edin bişey diyin o yolu izliyim ben zaten iki evlâdım öldü iki evladımı alırlar sa ben yaşayamam yapamam ne olur bir yol önünde 3 seçenek 1 dava açıp çocukları kaybetme ihtimali 2 benle kalıp aç sefil olma ihtimali 3 yetimhaneye verme ihtimali 😢🥺😭

 32. Nafakanın kaldırılması için dava açılmış fakat bana tebligat gelmedi yanlış adrese gönderilmiş mernis adresim 4 yılı geçti aynı iade gitmiş dosya ya benim birşey yapmam lazım mı yani bana tebliğsi yapılmamış duruşmaya katılmasam ne olur

 33. 04.08 2021 davam gözüküyor tebligat nezaman gelir yani bana bi tebligat gelirmi yoksa e devletten mi takip etmem gerekir

 34. Merhaba. Bir kıskançlık sonucunda erkek arkadaşımın instagramdan takip ettiği 10 kadına “bu kişi ile 1 yıl içerisinde flört benzeri bir sohbetiniz oldu mu” diye mesaj attım. Tam olarak bunu yazdım. Erkek arkadaşım onurunu kirdigimi ve dava edecegini söyledi. Bir kac kisiden ekran görüntüsü almış. Ceza alir mıyım?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir