Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi Örneği

Herhangi bir hukuk davasında adli yardımdan yararlanma koşullarını sağlayan kişi mahkemeden adli yardım talebinde bulunabilir. Adli yardım talebinde bulunmak için aşağıda yer alan dilekçe örneğinin mahkemeye sunulması gereklidir.


ÜNYE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNE,

ADLÎ YARDIM İSTEYEN : Kemal ÇELİK (TC :………………………………………………………………… ) Adresi

TALEP: Adlî yardımdan yararlandırılma istemi

 AÇIKLAMA

1) 01.2014 tarihinde, Samsun’da, …………………… adresinde faaliyet gösteren X Teşhis ve Tedavi Merkezi’ne, tıbbi tedavi amacıyla gittim.

2)Teşhis ve Tedavi Merkezi binasının asansörü içinde iken meydana gelen “asansör kazası”nda yaralandım ve ağır cismani zarara uğradım. Tedavim halen devam etmektedir.

3)Sorumlular aleyhine maddi /manevi tazminat davası açacağım. Ancak, davanın gerektirdiği harç ve giderleri karşılayabilecek ekonomik ve parasal güce sahip bulunmamaktayım.

4)Bu sebeple, 334. vd. maddeleri uyarınca Adlî Yardımdan yararlandırılmayı talep etmekteyim.

SEBEPLER : İlgili mevzuat hükümleri

DELİLLER : Kaza tespit tutanağı, tıbbi kayıt ve belgeler, fakirlik ilmühaberi, re ‘sen yaptırılacak ekonomik ve mali durum araştırma verileri vs. her tür delil.

SONUÇ: Sunulan nedenlerle;

Re’sen yaptırılacak ekonomik ve sosyal durum araştırma verilerine göre talebimin kabulü ile HMK. 334. vd. maddeleri uyarınca, açacağım tazminat davasına esas teşkil etmek üzere, ADLÎ YARDIMDAN YARARLANDIRILMA KARARI verilmesini talep ederim. Saygılarımla 22/02/2018

Adlî Yardımdan Yararlandırma Talep Eden
Kemal ÇELİK
İmza

Ekleri:

  • Kaza Tespit Tutanağı
  • Tıbbi Rapor ve Belgeler
  • Fakirlik İlmühaberi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir