Adli Yardım Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli Yardım Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi

X İŞ MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

X İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                               :

VEKİLLERİ                         : Av.

DAVALILAR        :                                                                                                   

KONU                   : Sayın mahkemece   ../.2020 tarihli tensip zaptının 7 nolu ara kararı ile verilen Adli Yardım talebinin reddi kararına itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

 Sayın mahkemece  tarafımıza tebliğ edilen 05.02.2020 tarihli tensip tutanağı ile müvekkilin adli  yardım talebi “fakirlik kağıdı dışında adli yardıma ihtiyacı olduğuna dair belge sunulmadığı” şeklindeki matbu olarak yazıldığı açıkça belli olan bir ifade ile  reddedilmiştir.

Dosyaya sunmuş olduğumuz fakirlik belgesinde müvekkilin herhangi bir gayrimenkul malının olmadığı, herhangi bir sabit geliri, maaşı bulunmadığı bilgisi açıkça yer almaktadır. 

Bu bilgilerin yeterli görülmemesi yahut doğruluğundan şüphe edilmesi halinde sayın mahkemece UYAP sistemi üzerinden SGK ve Tapu kayıtlarına ulaşılması yahut bu bilgilerin sunulması için tarafımıza süre verilmesi imkanı bulunmaktadır.

Adli yardım talebinin reddi kararı haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

6100 sayılı HMK m337/1 “…Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir.” şeklindedir.

Sayın mahkemece tarafımıza tebliğ edilen tensip tutanağında sunulan belgenin kabul edilmeme nedeni açıklanmamıştır. Bu sebeple adli yardım talebimizin reddi kararı usul ve yasaya aykırıdır.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah olunduğu nedenlerle;

 Adli yardım talebimizin REDDİ kararının kaldırılarak müvekkilin ekonomik durumu nazara alınarak ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE,

karar verilmesi saygıyla vekaleten arz ve talep olunur. tarih                                                                               

 Davacı Vekili

Av.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir