Uluslararası Gizlilik Sözleşmesi

Şirketler yaptıkları uluslararası sözleşmede birbirlerini aradan çıkarmama ve ifşa etmeme konulu gizlilik sözleşmesi yapmak isteyebilirler. Adana avukat Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda gizlilik sözleşmesinin konusu, kapsamı ve nasıl hazırlanması gerektiği ele alınmıştır.

Uluslararası Gizlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

15.09.2020 tarihinde bu sözleşmenin tarafları bilerek ve isteyerek bu sözleşmeyi akdedip, bu sözleşme ile sundukları bağlantıları, kaynakları, ücretleri, komisyonları ve bilgileri koruyacaklarını taahhüt ederler. İşbu yükümlülük Milletlerarası Ticaret Odası’nın hükümleri ile uyumludur.

İmza hamililer, ticari bir girişime girerek müşterek menfaatleri gözeteceklerini taahhüt ederler. Bu durum şirkete mensup hissedarları, kardeş şirketleri, yatırımcıları, stratejik ortakları, ticari ortakları, birlikte hareket ettikleri özel ve tüzel kişileri de kapsar.(bundan sonra “Katılımcılar“ olarak zikredilecek)

Taraflar, hükümleri, vaatleri, yükümlülükleri ve oranları belirledikten sonra, aşağıda belirtildiği gibi anlaştılar:

ŞARTLAR VE KOŞULLAR :

 

 1. Yasal olarak bağlı olmayı amaçlayan Taraflar, burada geri dönülmez bir şekilde hemfikirdirler ve birbirlerinin çıkarlarını veya ilişkilerini atlatmaya, ya da ortadan kaldırmaya, doğrudan ya da dolaylı olarak karışmayacaklarını garanti ederler. Üreticiler, satıcılar, alıcılar, aracılar, bayiler, distribütörler, ile Taraflar arasında, önceden belirlenmiş ücretlerin, komisyonların veya sürekliliğin doğrudan veya dolaylı olarak ödenmesini değiştirmek, artırmak veya önlemek aracılar, girişimciler, hukuk müşaviri ile ilişki kurmak veya alım / satım ilişkileri başlatmak veya taraflardan birini açıklayan herhangi bir şirket, üretici, ortaklık veya birey ile atlayan işlemsel ilişkiler kurmak veya müdahale etmek, Taraflardan herhangi biri tarafından açıklanan veya tanıtılan herhangi bir şirket, üretici, ortaklık veya bireyle Taraflar devam eden veya gelecekteki herhangi bir İşlem veya Proje ile bağlantılı olacaktır

 2. Taraflar hiçbir şekilde, kaynağı veren tarafın yazılı izni ve bilgisi olmadan, kaynağı kullanmayacaklarını, kaynakla irtibata geçmeyeceklerini, kaynakla iş / işlem yapmayacaklarını ve kaynaktan gelen işleri kabul etmeyeceklerini taahhüt ederler.

 3. Taraflar, sunulan ticari kaynakları ve / veya onlara bağlı şirketleri tamamen gizleyeceklerini taahhüt ederler. Taraflar işbu ticari kaynakları, kaynağı sunan tarafın yazılı onayı ile sunabileceklerini kabul ederler.

 4. Taraflar, banka bilgilerini ve havale koordinatlarını / kodlarını koruyacaklarını, yapılacak olan havalelere zarar verecek her türlü işlem ve müdahaleden uzak duracaklarını taahhüt ederler.

 5. Taraflar, kaynakları ile ilgili isimleri, adresleri, elektronik posta adreslerini, telefon ve faks numaraları üçüncü şahıslara aktarmayacaklarını taahhüt ederek, kaynağın sunan tarafa ait olduğunu kabul ederler ve kaynaklar ile doğrudan pazarlık veya işlem yapmayacaklarını taahhüt ederler.

 6. Taraflar, diğer tarafın yazılı izni olmadan, bilakis sözleşmede belirtilen bankalar, yatırımcılar ve finans merkezleri veya başka yerler ile bağlantıya geçmeyeceklerini, onlar ile sözleşme yapmayacaklarını ve ticaret yapmayacaklarını taahhüt ederler. Bu durumda kaynağın kimin tarafından sunulması ve tarafların tüzel veya özel kişiler olması önemli değildir. Bu hüküm, kaynağın üçüncü kişiler tarafından da sunulduğu takdirde de geçerlidir.

 7. İlgili Tarafları kapsayan herhangi bir işlemin bir parçası olarak ödenecek komisyonlar, ücretler, tazminatlar, Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, bu tür sözleşme ile alıcılar ve satıcılar arasında el değiştiren, belirlenen, sonuçlanan veya paraların(ürünlerin) değiştirildiği zamanlarda ödenecektir. Taraflar, geri alınamaz ve koşulsuz olarak, bu tür ücretlere veya herhangi bir komisyonun parçası olarak yapılan ücret düzenlemelerine saygı göstermeyi kabul ve garanti eder.

 8. Yetkisi olmadan bir tarafın bağlantısı ile dolaylı veya doğrudan irtibata geçen diğer taraf, sözleşme bedeli tutarı kadar cezai şartı kabul etmeyi ve sözleşmeye aykırı davranışından dolayı diğer tüm masrafları da karşılamayı peşinen kabul eder.

 9. Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm işlemler bünyesinde tarafların katkıları, yararları, ikramiyeleri, katılım ücretleri ve veya komisyonları, taraflarca karşılıklı olarak mutabık şekilde tahsis edilecektir.

 10. İşbu Anlaşma, mal ve malların yanı sıra mal ve hizmetler de dahil olmak üzere, işbu Anlaşma döneminde gerçekleşecek olan alım satım, İthalat / İhracat dahil tüm Uluslararası İşlemleri kapsayacaktır.

 11. Taraflar, bu anlaşmanın imzalı faks e-mail veya taranmış kopyalarının imzalı orijinal olarak ve bağlayıcı olarak kabul etmişlerdir.

 12. Bu Anlaşma, Taraflar, halefleri, mirasçıları, hayatta kalanlar tayinleri ve kişisel temsilciler için bağlayıcı olacak ve sigorta sağlayacaktır.

 13. Bu sözleşme taraflar arasında gerçekleşecek olan, (banka havaleleri dahil) tüm işlemler için geçerlidir. Anlaşmazlık durumunda TÜRKİYE CUMHURİYETİ yasal hükümleri ve İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Milletlerarası tahkim ve usul hukuku uygulanır.

 14. İmzalayan taraflar, imzaladıkları yerdeki geçerli yasal hükümleri kabul ederler.

 15. SÖZLEŞME ŞARTLARI:

 16. Bu sözleşme çerçevesinde eposta, faksla ve/veya posta yoluyla imzalanarak gönderilen ve teslim alınan imzalı evraklar orijinal ve geçerli ve tarafları bağlayıcıdır.

 17. Taraflar, sözleşme metnini anladıklarını ve sözleşmenin içeriğini yerine getireceklerini ve imza yetkisine sahip olduklarını beyan ederler.

 18. Bu Anlaşmada yer alan herhangi bir terim, hüküm, sözleşme veya kısıtlama yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, Sözleşme’nin hüküm, sözleşme ve kısıtlamalarının geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır ve hiçbir şekilde etkilenmiş, bozulmuş veya geçersiz sayılmayacaktır.

 19. Bu anlaşmada, değişikliğin veya feragatin uygulanmasının istendiği Tarafın yazılı izni dışında, kısmen veya tamamen değiştirilemez veya feragat edilemez.

 20. Bu anlaşma, bu anlaşmanın tarafları arasındaki tüm anlaşmayı ve anlayışı oluşturur ve taraflar arasında sözlü veya yazılı, ifade edilmiş veya ima edilmiş tüm önceki ve çağdaş müzakere ve anlayışların yerine geçer.

DEĞİŞİKLİK OLMADAN KABUL EDİLDİ VE ANLAŞILDI.

İŞBU SÖZLEŞME 3 SAYFADAN İBARET OLUP TARAFLAR VE İMZAYA YETKİLİLERİNCE OKUNUP İMZALANMIŞTIR.

Alıcı:

Şirket İsmi:

 

Ortaklığın Yetkisi:

 

Kayıtlı adres:

 

Temsilci, Unvan:

 

Pasaport Numarası:

 

İmza:

 

 

ARACI:

Şirket İsmi:

 

İmza Yetkilisi:

 

Kayıtlı Adres:

 

Vergi/TC Numarası:

 

İmza:

 

 

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Hisse Devri Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle İhtarname

ADANA NOTERLİĞİ’NE KEŞİDECİ: VEKİLİ: MUHATAP: KONU: 12 tarihli satış sözleşmesinde belirtilen Adana İli Seyhan İlçesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: