Uğranılan Zarara Dair Muhasebe Defterinin İncelenmesi Talebi

Serbest meslekle uğraşan ve trafik kazasında zarar gören bir kişi zararının miktarını ispatlamak ister. Çünkü zararının boyutunu ispatlar ise bu miktarda tazminat alacağı hakkı kazanır. Zararın miktarının hesaplanması için serbest meslek sahipleri genellikle muhasebe defterini mahkemeye sunarlar. Bu yazımızda muhasebe defterinin ne şekilde mahkemeye sunulacağını ve buna dayanılarak nasıl tazminat talep edilebileceğini ele aldım. Yazıda yer alan dilekçe Adana’da açılan bir tazminat davasında mahkemeye bizzat sunulan örnektir.

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

BEYANDA BULUNAN

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU: Müvekkil …………………’ın davaya konu trafik kazasında yaralanması neticesinde belli bir süre iş yerini açamaması sonucu uğradığı maddi kaybına ilişkin olarak ……………………………. kurumunun Resmi Muavin Defteri kayıtlarının sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Ekte sunulmuş olan …………………. Kurumunun Resmi Muavin Defteri kayıtlarından da görüleceği üzere müvekkil …………………………. davaya konu trafik kazasında yaralanması ve tedavi görmesi sonucu ……………………………………….tarihleri arasında iş yerini açamamıştır. Dolayısı ile söz konusu kayıtlardan müvekkilin uğradığı gelir kaybı nedeniyle oluşan maddi zararının hesap edilebilmesi mümkündür.

İş bu sunulan ………………… Kurumunun Resmi Muavin Defteri kayıtlarından da anlaşılacağı üzere müvekkil geçirdiği trafik kazası neticesi iş yerini belli bir süre açamayarak işten uzak kalmış ve bundan dolayı da gelir kaybına uğramıştır. İlgili kayıtlar ekte sayın mahkemeye sunulmuş olup gereğinin yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 16 Eylül 2020 17:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.